Τέλος οι ουρές στις εφορίες

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Τέλος στον συνωστισμό που παρατηρείται στις εφορίες, βάζει το Υπουργείο Οικονομικών, μετά από μια σειρά βελτιώσεων, στα στοιχεία Μητρώων τα οποία θα μεταδίδονται αυτόματα στο Τaxis . Τα στοιχεία αυτά θα καταχωρούνται απευθείας στο Μητρώο των φορολογουμένων.

Σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση, προβλέπεται η διασύνδεση κρίσιμων υπηρεσιών με τα συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προκειμένου να γίνεται αυτόματη επικαιροποίησή τους.

Ειδικότερα, η ΑΑΔΕ θα διασυνδεθεί με το πληροφοριακό σύστημα “Μητρώο πολιτών” του υπουργείου Εσωτερικών

Η διασύνδεση θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση των παρακάτω διαδικτυακών υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης:

– Διαδικτυακή υπηρεσία δεδομένων ληξιαρχικής πράξης γάμου.

– Διαδικτυακή υπηρεσία δεδομένων ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης.

– Διαδικτυακή υπηρεσία δεδομένων ληξιαρχικής πράξης θανάτου.

– Διαδικτυακή υπηρεσία δεδομένων γέννησης του Δημοτολογίου.

– Διαδικτυακή υπηρεσία δεδομένων οικογενειακής κατάστασης του Δημοτολογίου.