Πιέσεις στην αγορά των HANDIES ενόψει διακοπών

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Ιάκωβος (Jack) Αρχοντάκης Chartering broker Thenamaris (Ships Management) Inc.
Φώτιος –Ευάγγελος Καρλής Market Analyst

Η αγορά των Handies, την προηγούμενη εβδομάδα, στην Ευρώπη συνέχισε πτωτικά, με μειωμένη δραστηριότητα και όγκο νέων φορτίων. Τα μεγαλύτερα πλοία της κατηγορίας παρέμειναν στα $ 10-11Κ /ημέρα για ταξίδια προς τη Μεσόγειο, με Scrap φορτία, και στα $ 8-9Κ /ημέρα για Υπερατλαντικά ταξίδια.

Ομοίως κινήθηκε και η αγορά της Μεσογείου, η οποία υποχώρησε, καθώς η ζήτηση ήταν υποτονική. Οι ναύλοι των μεγαλύτερων πλοίων (άνω των 36Κ τόνων DWT) για ταξίδια προς την Ευρώπη έμειναν στα $ 7-8Κ /ημέρα (bss Canakkale), προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού έπεσαν στα $ 5,5-6,5Κ /ημέρα και μέσα στη Μεσόγειο στα $ 7-8Κ /ημέρα.

Από την άλλη πλευρά, ο Αμερικάνικος κόλπος κινήθηκε στα ίδια επίπεδα, την προηγούμενη εβδομάδα, αν και αυξήθηκαν τα πλοία που «ανοίγουν» το αμέσως επόμενο διάστημα, ασκώντας πίεση στους πλοιοκτήτες. Οι ναύλοι των μεγαλύτερων πλοίων για ταξίδια προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού έμειναν στα $ 10-11Κ /ημέρα και στην Ασία αυξήθηκαν στα $ 14,5-15,5Κ /ημέρα.

Τέλος, και η αγορά της ECSA συνέχισε χωρίς μεταβολές, με περισσότερα Υπερατλαντικά φορτία, και λιγότερα προς τη Βορ. Ακτή της Λατ. Αμερικής (WCSA), όπως συνήθως. Οι ναύλοι, των μεγαλύτερων πλοίων της κατηγορίας, από την περιοχή της ECSA για τα Υπερατλαντικά ταξίδια έκλεισαν στα $ 10-11 Κ/ημέρα (Ευρώπη –Μεσόγειο), προς τη Β. Ακτή της Λατ. Αμερικής (WCSA) ανέβηκαν στα $ 16-17Κ/ημέρα, και προς την Ασία στα $ 15-16Κ /ημέρα.