Λιμάνι Ελευσίνας: Η ασφάλεια στις προτεραιότητες της Διοίκησης

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Η ασφάλεια των λιμενικών εγκαταστάσεων και η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος αποτελούν κορυφαία προτεραιότητα για τη διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας (ΟΛΕ) ΑΕ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΛΕ κ. Απόστολο Καμαρινάκη.

Ειδικότερα, ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας ΑΕ βρίσκεται σε συνεχή και άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές Αρχές εφαρμόζοντας  τις προβλεπόμενες διατάξεις του Διεθνούς Κώδικα Ασφάλειας Λιμένων & Πλοίων ISPS (ISPS code), που διασφαλίζουν ασφαλές περιβάλλον στις Λιμενικές Εγκαταστάσεις της Ελευσίνας.

Διευκρινίζεται ότι ο κώδικας ISPS αποτελεί τον βασικό πυλώνα ασφάλειας στη ναυτιλία, καθώς υποχρεώνει τα πλοία διεθνών πλόων και τις λιμενικές εγκαταστάσεις που τα εξυπηρετούν να εφαρμόζουν μέτρα ασφαλείας προκειμένου να αποφευχθούν σκόπιμες έκνομες δραστηριότητες και αξιόποινες πράξεις. Ο κώδικας ISPS εφαρμόζεται σύμφωνα με τις πρόσθετες απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Κανονισμός ΕΚ 725/2004) και το Εθνικό Πρόγραμμα Εφαρμογής (Νόμος 3622/2007 όπως ισχύει).