Αναζητούνται λύσεις για κατάλληλα ναυτιλιακά καύσιμα

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Τον κίνδυνο δημιουργίας ιζημάτων και ασφαλτικής ιλύος στις δεξαμενές από τη χρήση “κακών” καυσίμων  γεγονός που θα προξενούσε αποφράξεις φίλτρων κακή τροφοδότηση των κινητήρων ακόμη και καταστροφή εμβόλων, επισημαίνουν ειδικοί σε θέματα καυσίμων.

Μάλιστα φαίνεται να συμφωνούν στο γεγονός ότι όλα τα διυλισμένα καύσιμα περιέχουν κατάλοιπα τα οποία έχουν την τάση να δημιουργούν συγκεντρώσεις υψηλότερες των προδιαγραφών αν τα μίγματα καυσίμων δεν είναι τα «κατάλληλα».

Να σημειωθεί ότι μερίδα εμπειρογνωμόνων προτείνουν ως μέτρο για την αποφυγή προβλημάτων «μεσοπέλαγα» το τεστάρισμα των μειγμάτων καυσίμων και την εν συνεχεία φόρτωσή τους στις δεξαμενές των πλοίων. Βέβαια η διαδικασία είναι χρονοβόρα και θεωρείται δύσκολο να εφαρμοστεί