Υπ. Ναυτιλίας: Σύσκεψη για την ενίσχυση της Νησιωτικής Επιχειρηματικότητας

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Σύσκεψη για την ενίσχυση της Νησιωτικής Επιχειρηματικότητας με τη διοίκηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας υπό την προεδρία του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Πλακιωτάκη

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε, σήμερα, μεταξύ του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Πλακιωτάκη με τον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο κ. Αντώνη Γεωργακάκη και τον Αντιπρόεδρο κ. Παντελή Τζωρτζάκη της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ (πρώην ΕΤΕΑΝ).

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η ανάπτυξη κοινής δράσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ, με σκοπό τη δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων για τη στήριξη της νησιωτικής επιχειρηματικότητας και των συναφών τομέων της θαλάσσιας οικονομίας.

Στη διάρκεια της συνάντησης ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Πλακιωτάκης, ανέπτυξε το πλαίσιο της Στρατηγικής του Υπουργείου για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική, τη Γαλάζια Οικονομία και τη Νησιωτικότητα και τόνισε την ανάγκη να ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του παραγωγικού συστήματος των νησιωτικών περιφερειών της χώρας και η διαβούλευση με τα νησιωτικά Επιμελητήρια και τους λοιπούς παραγωγικούς φορείς.

Η Γενική Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κα Χριστιάνα Καλογήρου – που συμμετείχε στη σύσκεψη – επισήμανε την ανάγκη δημιουργίας ενός στοχευμένου χρηματοδοτικού εργαλείου για τη νησιωτική Επιχειρηματικότητα, που θα απαντάει στις ανάγκες του νησιώτη επιχειρηματία και θα παρέχει το είδος της στήριξης που είναι πραγματικά χρήσιμη για τη λειτουργία και ανάπτυξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στα νησιά.

Τόσο ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, όσο και ο Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας συμφώνησαν να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση ενός ειδικού επενδυτικού/ χρηματοδοτικού ταμείου εστιασμένου στην επιχειρηματικότητα που συνδέεται με το νησιωτικό χώρο, αλλά και τη Θαλάσσια Οικονομία ευρύτερα, που θα παρέχει πλέγμα εργαλείων, όπως ενδεικτικά αναφέρθηκαν η εγγυοδοσία, τα κεφάλαια κίνησης, η χρηματοδότηση απασχόλησης, η επιδότηση εργοδοτικών εισφορών κ.α.