Προς απαγόρευση το HFO στην Αρκτική

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Σε μια μεγάλη νίκη βαδίζουν περιβαλλοντικές οργανώσεις αλλά και η ομάδα των χωρών-υποστηρικτών της απαγόρευσης της χρήσης heavy fuel oil στις Αρκτικές ρότες καθώς το θέμα εισάγεται προς συζήτηση στην αρμόδια υποεπιτροπή του ΙΜΟ.

Δανία, Φινλανδία, Νορβηγία και ΗΠΑ συγκαταλέγονται στην ομάδα των έντεκα συνολικά χωρών που θα προτείνουν την απαγόρευση κατά τη συνεδρίαση της υποεπιτροπής τον επόμενο μήνα με το ενδεχόμενο πενταετούς καθυστέρησης της εφαρμογής για ορισμένα πλοία.

Αυτή η εξέλιξη παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς πρόσφατα η Ρωσία ανακοίνωσε μια δέσμη δράσεων για την ανάπτυξη της χρήσης του Αρκτικού διαδρόμου για τα εμπορικά πλοία με παράλληλη υποστήριξη από ξηράς.

Ωστόσο ήδη μεγάλες εταιρίες εμπορευματοκιβωτίων έχουν απορρίψει ολοσχερώς τη χρήση του Αρκτικού διαδρόμου συνεπικουρούμενες από μεγάλους εμπορικούς οίκους που επίσης δεν επιθυμούν τη διακίνηση προϊόντων τους δια μέσου του εν λόγω διαδρόμου.