Διώρυγα Παναμά: Επιβάλει επιβάρυνση στα τέλη διέλευσης

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Από τις 15 Φεβρουαρίου θα ισχύσουν τα νέα μέτρα που έλαβε η διώρυγα του Παναμά εξ αιτίας της πτώσης της στάθμης των υδάτων στην λίμνη Gatun. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν προβλέπεται μία επιβάρυνση στα τέλη διέλευσης η οποία θα εφαρμόζεται σε όλα τα σκάφη άνω των 125 ποδιών σε συνολικό μήκος που διέρχονται από τη διώρυγα του Παναμά.

Θα υπάρχει επίσης ένα σταθερό τέλος 10.000 δολαρίων ανά διέλευση και ένα μεταβλητό τέλος που κυμαίνεται μεταξύ 1-10% των διοδίων του πλοίου, ανάλογα με τα επίπεδα της λίμνης Gatun. Να σημειωθεί ότι οι εν λόγω επιβαρύνσεις αποδίδονται στην προσπάθεια καλύτερης διαχείρισης των υδάτων της λίμνης η στάθμη της οποίας έχει πέσει εξ αιτίας της αύξησης της θερμοκρασίας και της μείωσης των βροχοπτώσεων