Τα πρώτα προβλήματα στη ναυτιλία με τα νέα καύσιμα

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Τα πρώτα προβλήματα από την εφαρμογή των νέων καυσίμων χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο άρχισε να καταγράφει η διεθνής ναυτιλία. Ειδικότερα, η Pacific International Lines (PIL) βρίσκεται αντιμέτωπη με καθυστερήσεις στο λιμάνι της Σιγκαπούρης λόγω ζητημάτων που παρατηρούνται με την τροφοδοσία «νέων» καυσίμων.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Ναυτεμπορική», η Alphaliner δήλωσε ότι έξι πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων μεταξύ 1.500 teu και 6.600 teu έχουν παραμείνει αγκυροβολημένα στο Eastern Holding Anchorage της Σιγκαπούρης για τρεις εβδομάδες λόγω έλλειψης των νέων καυσίμων.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον αλληλασφαλιστικό οργανισμό Standard Club, από την 1/1/2020 δύο πλοία στα κινεζικά ύδατα βρέθηκαν να χρησιμοποιούν μη συμμορφούμενα καύσιμα.

Στο πρώτο πλοίο διενεργούνταν επιθεώρηση από το port state στο λιμάνι Qingdao, όταν η κινεζική Maritime Safety Administration (MSA) επιβεβαίωσε τη χρήση καυσίμου με περιεκτικότητα σε θείο 0,67%.

Το δεύτερο πλοίο ήταν αγκυροβολημένο στο Xiamen, όταν η MSA εντόπισε τη χρήση μη συμμορφούμενου με τους κανονισμούς του ΙΜΟ, καυσίμου. Το εν λόγω πλοίο ήταν σε αγκυροβόλιο σχεδόν έξι ημέρες μετά την αλλαγή σε καύσιμα με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το Standard Club, είναι πιθανό κατάλοιπα από τα βαρέα καύσιμα να παρέμειναν στην κύρια μηχανή του πλοίου, με αποτέλεσμα αυτό να εκλύει στην ατμόσφαιρα αέρια μη επιτρεπτά στην κινεζική ECA (Emission Control Area).

Ακόμη δεν είναι βέβαιο εάν θα επιβληθεί χρηματικό πρόστιμο στις διαχειρίστριες εταιρείες. Σύμφωνα με το άρθρο 106 του Atmospheric Pollution Prevention and Control Law, τα πρόστιμα δεν είναι δυνατό να είναι μικρότερα των 1.445 δολ. και υψηλότερα των 14.452 δολ.

Σύμφωνα με το άρθρο 106 του Atmospheric Pollution Prevention and Control Law, τα πρόστιμα δεν είναι δυνατό να είναι μικρότερα των 1.445 δολ. και υψηλότερα των 14.452 δολ.