Συνεχίστηκε το αρνητικό κλίμα στην αγορά των HANDIES

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Ιάκωβος (Jack) Αρχοντάκης Chartering broker Thenamaris (Ships Management) Inc.
Φώτιος –Ευάγγελος Καρλής Market Analyst

Η αγορά των Handies, την προηγούμενη εβδομάδα, στην Ευρώπη συνέχισε πτωτικά, με μειωμένη δραστηριότητα, ενώ συνέχισε να αυξάνεται η χωρητικότητα. Τα μεγαλύτερα πλοία της κατηγορίας έπεσαν στα $ 7,5-8,5Κ /ημέρα για ταξίδια προς τη Μεσόγειο, με Scrap φορτία, και στα $ 6-7Κ /ημέρα για Υπερατλαντικά ταξίδια.

Ομοίως κινήθηκε και η αγορά της Μεσογείου, η οποία υποχώρησε, καθώς η ζήτηση ήταν υποτονική και διατηρήθηκε η υπερπροσφορά χωρητικότητας. Οι ναύλοι των μεγαλύτερων πλοίων (άνω των 36Κ τόνων DWT) για ταξίδια προς την Ευρώπη υποχώρησαν στα $ 4-5Κ /ημέρα (bss Canakkale), προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού στα $ 4-5Κ /ημέρα και μέσα στη Μεσόγειο στα $ 4-5Κ /ημέρα.

Από την άλλη πλευρά, ο Αμερικάνικος κόλπος κινήθηκε, επίσης, σε χαμηλότερα επίπεδα, την προηγούμενη εβδομάδα, παρά το γεγονός ότι είδαμε αρκετή δραστηριότητα. Και εκεί προστέθηκαν πλοία που «ανοίγουν» το αμέσως επόμενο διάστημα, ασκώντας πίεση στους πλοιοκτήτες. Οι ναύλοι των μεγαλύτερων πλοίων της κατηγορίας για ταξίδια προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού έμειναν στα $ 9-10Κ /ημέρα και στην Ασία έπεσαν στα $ 12-13Κ /ημέρα.

Τέλος, η αγορά της ECSA ήταν η μόνη που προχώρησε καλύτερα από τις υπόλοιπες περιοχές, με περισσότερη δραστηριότητα και φορτία, ενώ η προσφερόμενη χωρητικότητα διατηρήθηκε σε χαμηλά επίπεδα. Οι ναύλοι, των μεγαλύτερων πλοίων της κατηγορίας, από την περιοχή της ECSA για τα Υπερατλαντικά ταξίδια έκλεισαν στα $ 11-12 Κ/ημέρα (Ευρώπη –Μεσόγειο), προς τη Β. Ακτή της Λατ. Αμερικής (WCSA) στα $ 16,5-17,5Κ/ημέρα και προς την Ασία στα $ 17-18Κ /ημέρα.