Ακτοπλόοι: Θέτουν θέματα ασφαλείας στο Ν/Σ για τα υδατοδρόμια

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Παρατηρήσεις κατέθεσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας προς τη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων, επί του Σχεδίου Νόμου «Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις».

Από τις παρατήσεις επί του σχεδίου νόμου προκύπτει ότι οι ακτοπλόοι θέλουν να διασφαλίσουν όρους ασφαλούς προσέγγισης στα λιμάνια των επιβατηγών οχηματαγωγών πλοίων ώστε  να μην δημιουργηθούν προβλήματα από την εγκατάσταση και λειτουργία των υδατοδρομίων. Χαρακτηριστικά προτείνουν μεταξύ άλλων τη γνωμοδότηση της Ένωσης Πλοιάρχων σε ότι αφορά στην ενδεχόμενη παρακώλυση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων.

Οι προτάσεις του ΣΕΕΝ

«Αξιότιμοι Κύριοι, Σας παραθέτουμε τα σχόλια του Συνδέσμου μας επί του ως άνω Σχεδίου Νόμου για ενημέρωσή σας.

ΑΡΘΡΟ 3 – Παρ. 3α

Να μην επιτρέπεται η κατ΄ εξαίρεση λειτουργία υδατοδρομίου ή η χρήση υδάτινου πεδίου, εάν οι συνθήκες που επικρατούν στα λιμάνια προορισμού δεν επιτρέπουν την προσθαλάσσωση των υδροπλάνων.

Σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο Αιγαίο είναι βέβαιο ότι οι προσθαλασσώσεις εντός λιμένων θα είναι πολύ τακτικές και προτείνουμε σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών να ακυρώνονται οι πτήσεις πριν την αναχώρηση του υδροπλάνου από το λιμάνι αφετηρίας.

ΑΡΘΡΟ 4

Πρέπει να απαγορευτεί ρητά η χρήση των Ακτοπλοϊκών λιμενικών τελών επιβατών και οχημάτων για τη χρηματοδότηση των υποδομών για την εξυπηρέτηση των επιβατών των υδατοδρομίων.

ΑΡΘΡΟ 8

Για την χορήγηση άδειας υδατοδρομίου πρέπει να πιστοποιούνται οι Εταιρείες για την καλή λειτουργία Ηλεκτρονικών συστημάτων κρατήσεων και καταγραφής των επιβαινόντων, όπως ακριβώς ισχύει και με τα Ακτοπλοϊκά πλοία.

ΑΡΘΡΟ 9 – Παρ. Α 1 γ

Διαδικασία εξέτασης αιτήσεων για την έκδοση αδειών – Α. Εξέταση τεχνικού φακέλου

Λαμβανομένης υπόψη της σημασίας των ακτοπλοϊκών μας συγκοινωνιών για την ανάπτυξη των νησιών θεωρούμε απαραίτητη τη γνωμοδότηση της Ένωσης Πλοιάρχων σε ότι αφορά στην ενδεχόμενη παρακώλυση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων.

ΑΡΘΡΟ 19

Τα τέλη λειτουργίας του υδατοδρομίου πρέπει να τηρούνται σε ξεχωριστό λογαριασμό με τα τέλη των Ακτοπλοϊκών επιβατών και οχημάτων».