Παρουσιάστηκε το Hellenic Port Community System 

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 3 λεπτά

Παρουσιάστηκε σήμερα στις εγκαταστάσεις της PCT S.A. το Hellenic Port Community System (HPCS). Πρόκειται για την πρώτη ηλεκτρονική πλατφόρμα της Λιμενικής Κοινότητας της Ελλάδας που έχει ενώσει τις δυνάμεις του με την πιο ολοκληρωμένη ηλεκτρονική και διαδικτυακή πύλη Διεθνούς Εμπορίου, το Exportgate της Eurobank (www.exportgate.gr/en).

Μέσω αυτής της συνεργασίας επιτυγχάνεται η παροχή, στις επιχειρήσεις, ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών για εμπορευματοκιβώτια και φορτία που διέρχονται από τα ελληνικά λιμάνια, αεροδρόμια και λοιπούς κόμβους.

Το ΗPCS αυτοματοποιεί, πιστοποιεί και διασυνδέει τις διαδικασίες της λιμενικής και εφοδιαστικής αλυσίδας. Με την αυτοματοποίηση των ροών εισαγωγής και εξαγωγής εμπορευμάτων και εμπορευματοκιβωτίων:

– Εξασφαλίζει τη γρήγορη, ασφαλή και ομαλή διακίνησή τους μέσω θαλάσσης, οδικώς, σιδηροδρομικώς και αεροπορικώς.
– Επιταχύνει και διασφαλίζει τη διεκπεραίωση και τον συντονισμό των διαδικασιών και την ανταλλαγή πληροφοριών.

To HPCS μετασχηματίζει ψηφιακά τις υφιστάμενες διαδικασίες προς όλους τους συναλλασσόμενους μέσω των παρεχόμενων υπηρεσιών όπως:

– Ηλεκτρονική Διατακτική και Ηλεκτρονικός Εκτελωνισμός.
– Αφίξεις/Αναχωρήσεις Πλοίων και Αφίξεις/Αναχωρήσεις Σιδηροδρόμων.
– Track & Trace.
– Ανταλλαγή Ηλεκτρονικών Πληροφοριών (EDI).
– Αποθέματα και κινήσεις Εμπορευμάτων και φορτίων.
– Ηλεκτρονική τιμολόγηση & Ηλεκτρονικές πληρωμές.

Στα πλεονεκτήματα του συστήματος συγκαταλέγονται:
1. Μείωση κόστους & χρόνου κατά 95% καθώς δεν απαιτείται η φυσική παρουσία (χρόνος απελευθέρωσης εμπορευματοκιβωτίου με το HPCS 20’ vs 6h ώρες που απαιτούνταν πριν).
2. Κυβερνοασφάλεια. Εξασφαλίζει την ιδιωτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων. Παρέχει ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές, με πλήρη θωράκιση από κυβερνοαπειλές.
3. Αφορά σε ουδέτερη ανοιχτή πλατφόρμα. Χρήστες της πλατφόρμας μπορούν να είναι όλα τα ελληνικά λιμάνια και όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών που αποτελούν κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας.
4. Διαφάνεια. Διάχυση της πληροφορίας, μέσω μιας κοινής πλατφόρμας ανταλλαγής δεδομένων (single window) και υποβολή τυποποιημένων πληροφοριών και εγγράφων σε ένα ενιαίο σημείο εισόδου (one stop shop) μια φορά, με απόλυτη διαφάνεια και ιχνηλασιμότητα.
5. Αύξηση παραγωγικότητας. Με τη δια-λειτουργικότητα και την αποφυγή της γραφειοκρατίας μεταξύ των συναλλασσόμενων και των συμμετεχόντων, εξασφαλίζεται η συνεργασία με ομοιογενή και αποτελεσματικό τρόπο. Συνεχής υποστήριξη και απρόσκοπτη λειτουργία της πλατφόρμας. Διαθεσιμότητα και υπηρεσίες υποστήριξης 24×7.

Όσον αφορά στο Exportgate από την έναρξη της λειτουργίας του το 2013 αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη ηλεκτρονική πύλη διεθνούς εμπορίου για τις επιχειρήσεις Ελλάδας και Κύπρου, προωθεί τη δικτύωσή τους με τα μεγαλύτερα και αξιόπιστα διεθνή δίκτυα εμπορίου, καλύπτοντας όλους τους δυναμικούς εξαγωγικούς κλάδους.

Η στρατηγική συνεργασία της Eurobank με την Banco Santander και η ένταξη του Exportgate στο Trade Club Alliance (TCA), το έχει αναδείξει σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα διεθνώς International Trade portals με πάνω από 1 εκατομμύριο επισκέπτες.

Ο Πρόεδρος Διευθύνουσας Επιτροπής ΗPCS και Διευθυντής Έρευνας ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ Δρ. Άγγελος Αμδίτης  με αφορμή την συνεργασία σημείωσε:
«Οι τομείς των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελούν από τους βασικούς πυλώνες της οικονομίας. Για να συνεχίσουν αυτόν τον ρόλο αποτελεσματικά, στη σύγχρονη εποχή της ψηφιακής οικονομίας, πρέπει να διασφαλίσουν την ενσωμάτωση προηγμένων συστημάτων τεχνολογιών, πληροφορικής και επικοινωνιών. Το λιμάνι του Πειραιά, ως ένα από τα πέντε μεγαλύτερα ευρωπαϊκά λιμάνια, προχώρησε στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού περιβάλλοντος διαχείρισης και παροχής πληροφοριών και υπηρεσιών, Hellenic Port Community System και πλέον διαθέτει ψηφιακές υπηρεσίες που μειώνουν τη διάρκεια των τρεχουσών διαδικασιών».

Από την πλευρά του ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Eurobank, Group Chief Digital Officer & επικεφαλής Global Transaction Banking κ. Μιχάλης Τσαρμπόπουλος σημείωσε:
«Το εγχώριο εμπόριο εκπροσωπεί τη χώρα μας στην παγκοσμιοποιημένη αγορά σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από την ψηφιακή επανάσταση. Η συνεργασία της Eurobank με εταιρείες του ομίλου την COSCO Shipping και η σύμπραξη του Exportgate.gr με το HPCS, την πρώτη ηλεκτρονική πλατφόρμα που ανοίγει τις πύλες του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας στην υπηρεσία του εμπορίου, δημιουργεί προοπτικές και ευκαιρίες ικανές να καλύψουν κάθε εξαγωγική ή εισαγωγική ανάγκη των ελληνικών επιχειρήσεων»