Ποια μέτρα ετοιμάζουν Ε.Ε. και ΙΜΟ για τα scrubbers

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Επί τάπητος τίθενται στην Ε.Ε και τον IMO οι αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με τις ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις των συστημάτων καθαρισμού καυσαερίων (EGCS) στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Στο θέμα πήρε θέση η Ε.Ε. μέσω της απάντησης του Επιτρόπου Περιβάλλοντος Virginijus Sinkevičius σε ερώτηση του Ισπανού ευρωβουλευτή Nicolás González Casares (S & D) που αναφέρεται μεταξύ άλλων στις απορρίψεις στη θάλασσα, του υλικού που παρακρατούν τα scrubbers.

Στην απάντηση του ο Επίτροπος Sinkevičius επισημαίνει ότι σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/8021, τα EGCS που θα εγκατασταθούν επί των πλοίων που πλέουν στην ΕΕ θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις των χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο καυσίμων και επίσης να ευθυγραμμίζονται με τη διεθνή νομοθεσία και τις Κατευθυντήριες γραμμές EGCS του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO).

Ταυτόχρονα, οι προβλέψεις της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα και του πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική πρέπει να τηρούνται. Για το λόγο αυτό, ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν επιβάλει αυστηρότερους όρους από αυτούς που ορίζει ο ΙΜΟ και απαγορεύουν στα πλοία να απορρίπτουν τα λύματα των EGCS στα λιμάνια και στις εσωτερικές πλωτές οδούς. Επίσης προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο πιθανός αρνητικός αντίκτυπος των EGCS η ΕΕ πρότεινε τον Μάιο του 2019, στον ΙΜΟ να ξεκινήσει μια νέα πρωτοβουλία και να υποστηρίξει ενιαίες και αυστηρότερες υποχρεώσεις και, ενδεχομένως, να απαγορεύσει την πρόσβαση σε λιμάνια και ευαίσθητες θαλάσσιες περιοχές, πλοίων που λειτουργούν scrubbers.

Η πρωτοβουλία αυτή εγκρίθηκε από τον ΙΜΟ και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2021. Για την αντιμετώπιση των αποβλήτων πλοίων, συμπεριλαμβανομένων και των αποβλήτων EGCS, σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2019/883, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα κατάλληλων εγκαταστάσεων υποδοχής στους λιμένες της ΕΕ για τη διαχείριση αποβλήτων και την εισαγωγή ενός τέλους (100% indirect fee) για την παράδοση αποβλήτων, μειώνοντας έτσι επίσης το ζήτημα της παράνομης απόρριψης των αποβλήτων.

Το European Sustainable Shipping Forum Sub-group on Waste from Ships θα παράσχει μια πλατφόρμα για συζήτηση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2019/883 / ΕΕ. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Θαλάσσιας Ασφάλειας (EMSA) θα υποστηρίξει την εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας διασφαλίζοντας επαρκή παρακολούθηση της παράδοσης αποβλήτων από τα πλοία και με πλοία επιθεώρησης.