Παράδοση του πρώτου shuttle tanker διπλού καυσίμου

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Η Samsung Heavy Industries, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή της για κατασκευή φιλικότερων προς το περιβάλλον πλοίων, παρέδωσε στην εταιρεία Teekay Offshore το πρώτο στον κόσμο shuttle tanker που χρησιμοποιεί καύσιμο LNG και καλύπτει το στόχο του ΙΜΟ για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2).

Το χωρητικότητας 130.000 dwt δεξαμενόπλοιο διπλού καυσίμου με την ονομασία “Aurora Spirit”, κατασκευάστηκε στο ναυπηγείο Geoje και αποτελεί το φιλικότερο προς το περιβάλλον πλοίο στην κατηγορία του, αφού εκπέμπει 85% λιγότερα οξείδια του θείου (SOx), 98% λιγότερα οξείδια του αζώτου (NOx) και 98% λιγότερα σωματίδια σε σχέση με άλλα πλοία που χρησιμοποιούν συμβατικά καύσιμα. Το εν λόγω δεξαμενόπλοιο μπορεί ακόμη να συλλέγει τις Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (VOCs) οι οποίες εκλύονται στην ατμόσφαιρα από τις δεξαμενές φορτίου κατά τη διαδικασία της φόρτωσης και στη διάρκεια του ταξιδιού και να τις χρησιμοποιεί ως εναλλακτικό καύσιμο.

Σύμφωνα με την SHI, τα επόμενα χρόνια θα υπάρξει αυξημένη ζήτηση για πλοία που θα εκπέμπουν λιγότερους ρύπους καθώς οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί θα γίνονται ολοένα και πιο αυστηροί, και για το λόγο αυτό η Samsung ασχολείται ήδη με την ανάπτυξη διαφόρων φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών. Πέρυσι, η εταιρεία ανέπτυξε το πρώτο σύστημα μπαταριών για πλοία στην Κορέα, το οποίο μειώνει την κατανάλωση καυσίμου και τα λειτουργικά κόστη, ενώ έλαβε και Έγκριση επί της Αρχής (AIP) από το νηογνώμονα DNV GL για την κατασκευή Aframax δεξαμενόπλοιων που χρησιμοποιούν κυψέλες καυσίμου.