Καταργείται το +5% για τα λιμάνια ενώ παρατείνονται κατά 10 χρόνια οι παραχωρήσεις

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Στα 60 χρόνια, από 50 που είναι τώρα σήμερα, ορίζεται η διάρκεια των συμβάσεων παραχώρησης που θα συναφθούν μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και 10 περιφερειακών Οργανισμών Λιμένος ΑΕ, εν όψει της έναρξης των διαδικασιών αξιοποίησής τους, σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Με την ίδια τροπολογία εξάλλου καταργείται η υπέρβαση του αντισταθμιστικού /ανταποδοτικού τέλους 5% που επιβάλλεται επί των ετήσιων ακαθάριστων εισπράξεων του υπο-παραχωρησιούχου υπέρ των Οργανισμών Λιμένος ΑΕ.

Επίσης, η εν λόγω τροπολογία παρατείνει ισόχρονα με την κύρια παραχώρηση και την διάρκεια των συμβάσεων υπο-παραχώρησης συγκεκριμένων επιχειρησιακών μονάδων, λειτουργιών και υπηρεσιών των λιμενικών και άλλων εγκαταστάσεων των εν λόγω Οργανισμών Λιμένος ΑΕ που έχουν συναφθεί μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και των υπο-παραχωρησιούχων.

Ταυτόχρονα παρέχεται στο ΤΑΙΠΕΔ το δικαίωμα σύναψης μίας ή περισσοτέρων, ταυτόχρονων ή διαδοχικών συμβάσεων υπο-παραχώρησης συγκεκριμένων επιχειρησιακών μονάδων, λειτουργιών και υπηρεσιών των λιμενικών και άλλων εγκαταστάσεων.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ήδη η κυβέρνηση έχει εισέλθει στην τελική ευθεία των διαγωνιστικών διαδικασιών για την παραχώρηση σε πρώτη φάση των λιμανιών της Αλεξανδρούπολης, της Ηγουμενίτσας και του Ηρακλείου Κρήτης για τα οποία οι προβλέψεις λένε ότι θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2020. Σε δεύτερη φάση θα ακολουθήσουν τα λιμάνια της Πάτρας, του Βόλου και της Κέρκυρας.