Ο Γεώργιος Ιωαννίδης είναι ο νέος πρόεδρος του ΔΣ της Folli Follie

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Την ανασυγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της, ανακοίνωσε η Folli Follie.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει στην ανακοίνωση που εξέδωσε, στη συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατόπιν της παραίτησης του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Αβραάμ Γούναρη, εξέλεξε ομόφωνα ως νέο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Γεώργιο Ι. Ιωαννίδη.

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ – Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΣΑΜΙΟΣ – Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

3. KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

4. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο. ΦΑΛΔΑΜΗΣ – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

6. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε. ΒΑΛΑΧΗΣ – Μη Εκτελεστικό Μέλος

7. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

8. ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

9. ΖHANG G. HAOLEI – Μη Εκτελεστικό Μέλος

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε όπως προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που έχει συγκληθεί για την 20ή Φεβρουαρίου 2020 ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου: κ.κ. Ανδρέας Κουτoύπης, Γεώργιος Ιωαννίδης και Νικόλαος Φαλδαμής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνέχεια, με ομόφωνη απόφασή του, ανακοίνωσε ότι συνεχίζει απρόσκοπτα τις εργασίες της σκοπούμενης αναδιάρθρωσης σε συνεργασία με τους ομολογιούχους, με στόχο την ανακοίνωση της πρόσκλησης των πιστωτών για την παροχή συγκατάθεσης (consent solicitation) στον ήδη προγραμματισθέντα και ανακοινωθέντα χρόνο.