Μελέτη: Πόσο συνέβαλλε η Ναυτιλία στην οικονομία της ΕΕ

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Στα 54 δισ. ευρώ ανέρχεται η άμεση συμβολή της ευρωπαϊκής ναυτιλίας στην οικονομία της ΕΕ ενώ η έμμεση συνεισφορά στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ φθάνει τα 149 δισ. ευρώ σύμφωνα με νεώτερη μελέτη της Oxford Economics με στοιχεία του 2018, για λογαριασμό της Ecsa. Επίσης όπως τονίζεται στη μελέτη η ευρωπαϊκή ναυτιλία απασχολεί άμεσα 685.000 άτομα και δημιουργεί περισσότερες από 2 εκατ. έμμεσες θέσεις εργασίας.

Μια άμεση σύγκριση με τα στοιχεία της προηγούμενης μελέτης του 2015 είναι δύσκολη, λόγω αλλαγών στη μεθοδολογία και τις πηγές δεδομένων. Ωστόσο, οι τάσεις είναι σαφείς, αναφέρει η Ecsa και επισημαίνει ότι η ευρωπαϊκή ναυτιλιακή βιομηχανία, με λίγες εξαιρέσεις, εξακολουθεί να υφίσταται έντονες πιέσεις από τις δύσκολες συνθήκες της αγοράς, γεγονός που οδηγεί σε μείωση της συμβολής στο ΑΕΠ της ΕΕ. Ως αποτέλεσμα, ο αριθμός των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται από την ευρωπαϊκή ναυτιλιακή βιομηχανία παραμένει υπό πίεση.

Η ναυτιλία είναι και πρέπει πάντα να παραμείνει ένα από τα πιο πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία της Ευρώπης, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες και προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας, όπως οι δύσκολες συνθήκες στις ναυλαγορές αλλά και τα περιβαλλοντικά θέματα όπως οι τάσεις απαγκίστρωσης από τον άνθρακα. Προκειμένου η ευρωπαϊκή ναυτιλία να παραμείνει ανταγωνιστική, οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να υιοθετήσουν μια ολιστική πολιτική και να εξασφαλίσουν ισότιμους όρους ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο,, σχολίασε ο Martin Dorsman, Γενικός Γραμματέας της ECSA.

Διαβάστε ολόκληρη τη μελέτη ΕΔΩ