Παρέμβαση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών για τις επιπτώσεις του κορωνοϊού στην ναυτιλία

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Τις επιπτώσεις στην ναυτιλία επισημαίνει η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών σε επιστολή της που απευθύνεται στον Έλληνα Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και τους Υπουργούς Ναυτιλίας της Μάλτας, του Παναμά, της Λιβερίας, των Bahamas και των Marshall Islands.

Στην επιστολή αυτή, επισημαίνεται ότι, λόγω του κορωνοϊού, υπάρχει αδυναμία προσέγγισης στα κλειστά ναυπηγεία της Κίνας, με αποτέλεσμα τα πλοία να μην μπορούν να κάνουν την ετήσια επιθεώρησή τους, δεξαμενισμούς ή και επισκευές.

Στην επιστολή της μεταξύ άλλων αναφέρει: Η ενδημία του κορωνοϊού στην Κίνα έχει προκαλέσει, μεταξύ άλλων, σοβαρά προβλήματα που αφορούν στα πλοία που καταπλέουν ή έχουν προγραμματίσει να καταπλεύσουν σε λιμένες της Κίνας ή χωρών της Ν.Α. Ασίας, που γειτνιάζουν με αυτήν.

Μεταξύ των ανωτέρω περιπτώσεων, συγκαταλέγονται και φορτηγά πλοία μελών της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας που έχουν προγραμματίσει επιθεωρήσεις για την ανανέωση / θεώρηση των πιστοποιητικών τους, που προβλέπονται από τις Διεθνείς Συμβάσεις ή από εθνικούς κανονισμούς, οι οποίες συνήθως προϋποθέτουν δεξαμενισμούς και επισκευές των πλοίων τους.

Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να παρέχεται η σχετική ευχέρεια από την ισχύουσα νομοθεσία, να αντιμετωπίσει με ευρύ πνεύμα σχετικά αιτήματα που θα υποβληθούν αρμοδίως από τους Αναγνωρισμένους Οργανισμούς και αφορούν σε παράταση πιστοποιητικού ή ολοκλήρωση του χρόνου επιθεώρησης των φορτηγών πλοίων. Επίσης, να τύχει εφαρμογής να συμπεριλάβει στις περιπτώσεις Ανωτέρας Βίας και την αδυναμία ή δυσκολία προσέγγισης σε λιμένες της Κίνας και τις συνεπαγόμενες εκ των λόγων τούτων καθυστερήσεις.