Τι συζήτησε ο Πλακιωτάκης με τη νέα επίτροπο μεταφορών

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Την επέκταση της συνεργασίας Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε όλο το φάσμα των ναυτιλιακών θεμάτων συζήτησαν ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης και η νέα Επίτροπος Μεταφορών κυρία Adina Vălean.

Ο κ. Πλακιωτάκης τόνισε την αναγκαιότητα περαιτέρω ώθησης της ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης της ευρωπαϊκής ναυτιλίας, ως αναπόσπαστου μέρους του συστήματος μεταφορών της ΕΕ και σημαντικού παράγοντα απασχόλησης.

Στην κατεύθυνση αυτή, σημείωσε την ανάγκη να επικοινωνήσουμε καλύτερα, τόσο σε επίπεδο κρατών μελών όσο και σε επίπεδο ΕΕ, τη συνεισφορά της ναυτιλίας στις οικονομίες και τις κοινωνίες των ευρωπαϊκών χωρών, κάτι που θα έχει θετικό αντίκτυπο όχι μόνο στην εικόνα της ναυτιλίας αλλά στην ελκυστικότητα του ναυτικού επαγγέλματος.

Στο πεδίο των αναγκαίων θετικών μέτρων υποστήριξης της ελληνικής και ευρωπαϊκής ναυτιλίας, ο υπουργός υπογράμμισε την αναγκαιότητα σταθερότητας του θεσμικού πλαισίου για την προσέλκυση επενδύσεων στο ναυτιλιακό τομέα και τη διαφύλαξη της ευρωπαϊκής ναυτιλιακής τεχνογνωσίας, στην οποία η χώρα μας πρωτοπορεί.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ανάγκη υποστήριξης του ευρωπαϊκού ναυτιλιακού κλάδου, προκειμένου να ανταποκριθεί στις έντονες πιέσεις από το διεθνή ανταγωνισμό.

Στη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν επίσης οι ελληνικές προτεραιότητες σε συνάρτηση με την εφαρμογή της Στρατηγικής του ΙΜΟ για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία, όπου ο κ. Πλακιωτάκης ανέδειξε την αναγκαιότητα λήψης μέτρων που θα λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες της ελεύθερης φορτηγού ναυτιλίας και θα είναι πρακτικά εφαρμόσιμες.

Η Επίτροπος Μεταφορών της ΕΕ αναγνώρισε το σημαίνοντα ρόλο της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή ναυτιλιακή πολιτική και ζήτησε από τη χώρα μας, με την μεγάλη της εμπειρία στα ναυτιλιακά θέματα, να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ναυτιλίας.