ΟΛΠ: Πόσο συνεισφέρει στα έσοδα του Δημοσίου

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Η εμπορική άνοδος του λιμανιού του Πειραιά το 2019 το κατατάσσει στα 4 μεγαλύτερα της Ευρώπης και αυτό συνεπάγεται μεγαλύτερη δραστηριότητα, πωλήσεις και κερδοφορία. Τα αυξημένα νούμερα όμως της Cosco-ΟΛΠ έχουν και ένα άλλο επακόλουθο, την αύξηση των εσόδων που αποκομίζει το ελληνικό Δημόσιο από μερίσματα, ανταλλάγματα παραχώρησης, φόρους κ.α..

Μάλιστα λόγω την εμπορικής εκτίναξης του Πειραιά κατά το 2019 ανάλογα εκτινάχτηκαν και τα έσοδα του Δημοσίου και μάλιστα σε επίπεδα ιστορικού ρεκόρ της τελευταίας δεκαετίας.

Είναι, δε, εξαιρετικά ενδιαφέρον το γεγονός ότι εκτός από τα μερίσματα, ο ΟΛΠ για το 2019 θα ξεπεράσει σε καταβολές, για όλες τις κατηγορίες πληρωμών προς το δημόσιο, τα αντίστοιχα ποσά που κατέβαλε την εποχή που βρισκόταν υπό τον έλεγχο του κράτους.

Ειδικότερα το 2011 όταν το Δημόσιο ήλεγχε το 74% του μετοχικού κεφαλαίου, καταβλήθηκε συνολικό μέρισμα 250 χιλιάδων ευρώ και μπήκαν στα κρατικά ταμεία 185.344 ευρώ. Το 2019 το συνολικό μέρισμα ανέρχεται στα 13.740.000 ευρώ με το Δημόσιο να εισπράττει 3.227.656 ευρώ για το 23% των μετοχών που ελέγχει.

Το ποσό του 2019 είναι το πιο υψηλό της τελευταίας 10ετιας. Τα αντίστοιχα μερίσματα του Δημοσίου τις άλλες χρονιές ήταν:

– 2012: 926.722 ευρώ
– 2013: 2.224.133 ευρώ (για ποσοστό μετοχών 74%)
– 2014: 1.834.910 ευρώ (για ποσοστό μετοχών 74%)
– 2015: 2.064.737 ευρώ (για ποσοστό μετοχών 74%)
– 2016: 515.972 ευρώ (για ποσοστό μετοχών 23%)
– 2017: 990.296 ευρώ (για ποσοστό μετοχών 23%)
– 2018: 2.452.603 ευρώ (για ποσοστό μετοχών 23%)
– 2019: 3.116.656 ευρώ (για ποσοστό μετοχών 23%)

Από το 2017 και μετά η κερδοφορία του ΟΛΠ καταγράφει σημαντική αύξηση, με αποτέλεσμα να αυξάνονται και τα αντίστοιχα μερίσματα για τους μετόχους.

Δεν είναι όμως μόνο τα μερίσματα που καταβάλει ο ΟΛΠ προς το Δημόσιο και τα οποία αυξάνουν τα έσοδα για το Δημόσιο. Σημαντικά αυξημένος είναι ο φόρος εισοδήματος, το αντάλλαγμα παραχώρησης, η εισφορά προς τη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, οι λοιποί φόροι και ΦΠΑ. Η μοναδική κατηγορία πληρωμών που παραμένει στα ίδια επίπεδα είναι οι ασφαλιστικές εισφορές στα 18 εκατ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα για το 2019 ο καταβλητέος φόρος εισοδήματος ξεπερνά τα 22 εκατ. ευρώ, το αντάλλαγμα παραχώρησης τα 5,4 εκατ. ευρώ, οι λοιποί φόροι & ΦΠΑ τα 26 εκατ. ευρώ ενώ για τη ΡΑΛ το ποσό ανέρχεται σε 466 χιλ. ευρώ.