Εκπτώσεις: Πτώση σε αγορά και φορολογικά έσοδα

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Αποκλίσεις στις εκτιμήσεις για τα φορολογικά έσοδα καταγράφονται στο αναλυτικό απολογιστικό δελτίο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τον Ιανουάριο κι αυτό  προκαλεί προβληματισμό, ειδικά μετά τα κρούσματα του κορωνοϊού.

Σύμφωνα με τις προσωρινές εκτιμήσεις, που είχαν δημοσιευθεί στα μέσα του μήνα, τα έσοδα από φόρους τον Ιανουάριο είχαν διαμορφωθεί σε 4,055 δισεκατ. ευρώ, δηλαδή αυξημένα κατά 7 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Αυτό ενίσχυσε το επιχείρημα του υπουργείου Οικονομικών ότι ο Προϋπολογισμός τον Ιανουάριο ήταν εντός προβλέψεων κι ότι οι αποκλίσεις στο πλεόνασμα είναι συγκυριακού χαρακτήρα, λόγω καθυστερήσεων στις εισπράξεις του ΠΔΕ, οι οποίες θα ομαλοποιηθούν.

Ωστόσο τα απολογιστικά στοιχεία για τα φορολογικά έσοδα τελικά αποτυπώνουν εικόνα υστέρησης. Συγκεκριμένα, οι φόροι του Ιανουαρίου έφτασαν στα 4,005 δις ευρώ, παρουσιάζοντας έτσι απόκλιση 44 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Μάλιστα η υστέρηση προκύπτει απ’ όλες τις βασικές πηγές των εσόδων. Συγκεκριμένα, οι αποκλίσεις από το ΦΠΑ είναι της τάξης των 20 εκατ. ευρώ, οι Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης υστερούν κατά 27 εκατ. ευρώ και ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 103 εκατ. ευρώ, που αποδίδεται από το ΓΛΚ στη χρονική υστέρηση είσπραξης της παρακράτησης. Ως αντίβαρο λειτούργησαν φόροι από άλλες πηγές, που δεν είναι βέβαιο ότι θα αποδώσουν ανάλογα τους επόμενους μήνες, όπως η υπέρβαση κατά 56 εκατ. ευρώ των φόρων σε οχήματα.

Τα προβληματικά στοιχεία από τις εισπράξεις στην κατανάλωση ταιριάζουν με τις εκτιμήσεις της ΕΣΕΕ για τα αποτελέσματα των χειμερινών εκπτώσεων. Τα αποτελέσματα αυτά, κατά την ΕΣΕΕ, δεν διαφοροποιούνται ουσιαστικά σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, δεδομένου ότι δεν καταγράφηκε ανάκαμψη των πωλήσεων για την πλειονότητα των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, για τις 7 στις 10 επιχειρήσεις οι πωλήσεις ήταν χαμηλότερες σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, ενώ το 24% των επιχειρήσεων παρέμειναν σταθερές και μόνο το 7% κινήθηκαν σε καλύτερα επίπεδα.