Αγορά HANDIES: Ο Ατλαντικός συνέχισε θετικά

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Ιάκωβος (Jack) Αρχοντάκης Chartering broker Thenamaris (Ships Management) Inc.
Φώτιος –Ευάγγελος Καρλής Market Analyst

Η αγορά των Handies, την προηγούμενη εβδομάδα, στην Ευρώπη συνέχισε χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές, καθώς τα επίπεδα της ζήτησης ήταν αρκετά ώστε να βρουν απασχόληση πολλά από τα «ανοιχτά» πλοία της περιοχής.

Ιδιαίτερη ζήτηση εμφάνισαν τα ταξίδια προς τη Μεσόγειο, τόσο στη Δυτική, όσο και στην Ανατολική. Τα μεγαλύτερα πλοία της κατηγορίας ανέβηκαν στα $ 9,5-10,5Κ /ημέρα για κυκλικά ταξίδια, προς τη Μεσόγειο, με Scrap φορτία, έμειναν στα $ 8,5-9,5Κ /ημέρα και στα $ 6-6,5Κ /ημέρα για Υπερατλαντικά ταξίδια.

Σταθερά συνέχισε και η αγορά της Μεσογείου, με τη ζήτηση να παραμένει στα ίδια επίπεδα, αν και υπήρξαν αρκετά φορτία προς την Μεσόγειο και την Βόρεια Ευρώπη. Οι ναύλοι των μεγαλύτερων πλοίων (άνω των 36Κ τόνων DWT) για ταξίδια προς την Ευρώπη διατηρήθηκαν, στα $ 4,5-5,5Κ /ημέρα (bss Canakkale), μέσα στη Μεσόγειο στα $ 5-6Κ /ημέρα. και προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού έμειναν στα $ 4-5Κ /ημέρα

Από την άλλη πλευρά, ο Αμερικάνικος κόλπος έμεινε αμετάβλητος, αλλά η αγορά διατήρησε τη δυναμική της, κυρίως λόγω της έλλειψης μεγαλύτερων πλοίων. Οι ναύλοι των μεγαλύτερων πλοίων της κατηγορίας για ταξίδια προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού έμειναν στα $ 8,5-9,5Κ /ημέρα και στην Ασία ανέβηκαν στα $ 13,5-14,5Κ /ημέρα.

Ομοίως και η αγορά της ECSA, εμφάνισε ηρεμία. Ωστόσο, οι ναύλοι διατηρήθηκαν στα επίπεδα των προηγούμενων ημερών. Όπως φαίνεται, οι Operators είχαν στραμμένη την προσοχή τους στο Καρναβάλι. Οι ναύλοι, των μεγαλύτερων πλοίων της κατηγορίας, από την περιοχή της ECSA για τα Υπερατλαντικά ταξίδια έπεσαν οριακά στα $ 9,5-10,5 Κ/ημέρα (Ευρώπη –Μεσόγειο), προς τη Β. Ακτή της Λατ. Αμερικής (WCSA) στα $ 12-13Κ/ημέρα και προς την Ασία ανέβηκαν στα $ 14,5-15,5Κ /ημέρα.

Στον Ειρηνικό η αγορά παρέμεινε υπό πίεση, τόσο στο βορρά, όσο και στο νότο, καθώς υπήρξε έλλειψη φορτίων. Έτσι, οι ναυλωτές φάνηκαν να κρατούν το πάνω χέρι στις διαπραγματεύσεις, κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας. Οι πλοιοκτήτες έστρεψαν την προσοχή τους σε κάποια λιγοστά φορτία προς τον Ατλαντικό και την Ινδία. Οι ναύλοι των μεγαλύτερων πλοίων της κατηγορίας για ταξίδια στην Άπω Ανατολή έκλειναν στα $ 3,5-4,5Κ /ημέρα, τα κυκλικά ταξίδια από το NOPAC στα $ 4-5Κ/ημέρα και από τη Ν.Α. Ασία προς Κίνα έφτασαν στα $ 5-6Κ /ημέρα.