Οι προοπτικές της ναυλαγοράς των Capesizes

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 3 λεπτά

Η αγορά των Capesizes βρέθηκε στο επίκεντρο πρόσφατης ανάλυσης της VesselsValue.

Αρχικά ο οίκος αναλύσεων αναφέρει ότι, ρίχνοντας μια ματιά στα τονομίλια για τον παγκόσμιο στόλο των Capesizes, παρατηρείται πτώση στη ζήτηση, η οποία βέβαια δεν κυμαίνεται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το 12μηνο του 2019, όταν και η κατάρρευση φράγματος σε ορυχείο της Vale συμπαρέσυρε προς τα κάτω τους ναύλους για τον συγκεκριμένο τύπο πλοίου (τουλάχιστον κατά το πρώτο εξάμηνο). Είναι χαρακτηριστικό ότι στις 5 Απριλίου 2019 ο αριθμός των τονομιλίων κυριολεκτικά «έκανε βουτιά» στα 24,84 δισ. DWT NM.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της VesselsValue, τις τελευταίες εβδομάδες η ζήτηση για τη μεταφορά ξηρών φορτίων μέσω Capesizes δείχνει να ανακάμπτει. Βεβαίως, οι ροές προς την Κίνα συνεχίζουν την καθοδική τους πορεία λόγω κορονοϊού και της αργίας του νέου έτους, όπως προκύπτει και από το παρακάτω γράφημα:

Από την άλλη, το θαλάσσιο εμπόριο μέσω Capesizes σε άλλα συγκεκριμένα routes φαίνεται πως δεν επηρεάζεται. Η VesselsValue παραθέτει το παράδειγμα του εμπορίου μεταξύ Ινδίας και Ινδονησίας, που, ενώ παραδοσιακά εμφανίζει σημαντική μεταβλητότητα, εντούτοις το τρέχον διάστημα δείχνει να μην παρουσιάζει πτώση:

Η ιαπωνική ζήτηση

Πρόσφατα έγινε γνωστό ότι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας σιδηρομεταλλεύματος της Ιαπωνίας, η Nippon Steel, θα μειώσει δραματικά την παραγωγή της χάλυβα. Μια δραματική μείωση της ιαπωνικής ζήτησης για iron ore θα ασκήσει επιπλέον πίεση στη ναυλαγορά.

Ανακυκλώσεις πλοίων

Oι ανακυκλώσεις Capesizes το πρώτο δίμηνο του 2020 ήταν είκοσι έναντι οκτώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Ουσιαστικά, καθ’ όλη τη διάρκεια του 2019, 27 Capesizes εστάλησαν προς διάλυση. Εύκολα συμπεραίνει κανείς ότι, καθώς έχουμε διανύσει το 1/6 του 2020, εντούτοις το διάστημα αυτό έχουν σταλεί προς scrapping ήδη τα 2/3 των Capesizes που ανακυκλώθηκαν πέρυσι καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Κατά τη VesselsValue, η αποδυναμωμένη αγορά αποτελεί έναν από τους κυριότερους λόγους για την αύξηση των πλοίων αυτών που εστάλησαν στις γιάρδες ανακύκλωσης φέτος. Εάν συνεχιστεί η ανοδική τάση στις ανακυκλώσεις, η προσφορά τονάζ θα μειωθεί, με αποτέλεσμα τα τονομίλια και η ναυλαγορά να καταγράψουν αύξηση.

Συμπερασματικά, η αγορά των Capesizes είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κινεζική ζήτηση για σιδηρομετάλλευμα και αυτή τη στιγμή η επίδραση του κορονοϊού είναι σημαντική, με τα τονομίλια και τους ναύλους να παρουσιάζουν απώλειες. Τέλος, εάν η ιαπωνική ζήτηση για iron ore όντως μειωθεί δραστικά, θα δώσει μία ακόμα αρνητική χροιά στην αγορά, ενώ από την άλλη τα αυξημένα επίπεδα ανακυκλώσεων θα φέρουν «ανακούφιση» από πλευράς προσφοράς.

Πηγή: VesselsValue