Ανεβαίνει η Αγορά HANDIES

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Ιάκωβος (Jack) Αρχοντάκης Chartering broker Thenamaris (Ships Management) Inc.
Φώτιος –Ευάγγελος Καρλής Market Analyst

Η αγορά των Handies, την προηγούμενη εβδομάδα, στην Ευρώπη εμφάνισε ιδιαίτερη δραστηριότητα, με αυξημένη ζήτηση για ταξίδια μέσα στην περιοχή και στη Μεσόγειο. Τα μεγαλύτερα πλοία της κατηγορίας ανέβηκαν στα $ 11-12Κ /ημέρα για κυκλικά ταξίδια, προς τη Μεσόγειο, με Scrap φορτία, ανέβηκαν στα $ 12-13Κ /ημέρα, ενώ έκλεισαν στα $ 6-7Κ /ημέρα για Υπερατλαντικά ταξίδια.

Ανοδικά προχώρησε και η αγορά της Μεσογείου, καθώς παρατηρήθηκε κινητικότητα με αρκετά φορτία προς την Μεσόγειο και τη Βόρεια Ευρώπη. Οι ναύλοι των μεγαλύτερων πλοίων (άνω των 36Κ τόνων DWT) για ταξίδια προς την Ευρώπη διατηρήθηκαν, στα $ 5-6Κ /ημέρα (bss Canakkale), μέσα στη Μεσόγειο στα $ 5,5-6,6Κ /ημέρα. και προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού αυξήθηκαν στα $ 5-6Κ /ημέρα.

Από την άλλη πλευρά, και ο Αμερικάνικος κόλπος ήταν δραστήριος και αυτό αποτυπώθηκε και στους ναύλους, οι οποίοι πήραν την ανιούσα. Οι ναύλοι των μεγαλύτερων πλοίων της κατηγορίας για ταξίδια προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού ανέβηκαν στα $ 10-11Κ /ημέρα και στην Ασία ανέβηκαν στα $ 14,5-15,5Κ /ημέρα.

Ομοίως και η αγορά της ECSA, η οποία διατήρησε θετικό πρόσημο. Η διαθέσιμη χωρητικότητα άρχισε να αυξάνεται, ωστόσο η αυξημένη ζήτηση βοήθησε ώστε να αυξηθούν οι ναύλοι. Οι ναύλοι των μεγαλύτερων πλοίων της κατηγορίας από την περιοχή της ECSA για τα Υπερατλαντικά ταξίδια πέρασαν τα $ 10 Κ/ημέρα (Ευρώπη –Μεσόγειο), ενώ προς τη Β. Ακτή της Λατ. Αμερικής (ΝCSA) έκλεισαν στα $ 9-10Κ/ημέρα και προς την Ασία ανέβηκαν στα $ 15-16Κ /ημέρα.

Στον Ειρηνικό η αγορά έδειξε θετικά σημάδια, τόσο στο βορρά, όσο και στο νότο, καθώς υπήρξε ροή φορτίων. Έτσι, οι πλοιοκτήτες φάνηκαν να κρατούν το πάνω χέρι στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες έγιναν σε DOP βάση, κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας. Οι ναύλοι των μεγαλύτερων πλοίων της κατηγορίας για κυκλικά ταξίδια στην Άπω Ανατολή έκλειναν στα $ 4-5Κ /ημέρα, τα κυκλικά ταξίδια από το NOPAC στα $ 4-5Κ/ημέρα και από τη Ν.Α. Ασία προς Κίνα έφτασαν στα $ 6-7Κ /ημέρα.