Στις καλένδες οι ναυπηγικές εργασίες λόγω κορωνοϊού

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Σημαντικά προβλήματα λόγω του κορωνοϊού καταγράφει ο BIMCO στη διεθνή ναυπηγική βιομηχανία καθώς τόσο τα ναυπηγεία, όσο οι προμηθευτές τους στην Άπω Ανατολή έχουν περιορίσει δραστικά την απασχόληση των εργαζομένων με αποτέλεσμα να καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις, τόσο στις νέες ναυπηγήσεις, όσο στις επισκευές και μετασκευές.

Τα ναυπηγεία στην Κίνα και αλλού επιχείρησαν να επικαλεστούν τις διατάξεις περί ανωτέρας βίας βάσει των συμβάσεών τους με τους εφοπλιστές λόγω του κορωνοϊού, προκειμένου να επιτύχουν παρατάσεις των ημερομηνιών παράδοσης που προβλέπουν τα συμβόλαια τους.

Αυτό με τη σειρά του προκάλεσε ζητήματα για τους εφοπλιστές που αντιμετωπίζουν τώρα πιθανές καθυστερήσεις στην παράδοση των σκαφών που έχουν συνάψει για να αγοράσουν, να επισκευάσουν ή να μετασκευάσουν, ειδικά όταν τα σκάφη αυτά προορίζονται για παράδοση σε συγκεκριμένο έργο ή μακροπρόθεσμη ναύλωση ή εργασίες μετατροπής που συνδέονται με τη συμμόρφωση με το ανώτατο όριο καυσίμων για το 2020.

Επειδή οι περισσότερες συμβάσεις υπόκεινται στο αγγλικό δίκαιο, οι συμβάσεις ναυπηγικής πρέπει να έχουν ρήτρα ανωτέρας βίας για το ναυπηγείο να ισχυρίζεται ότι είναι ανωτέρα βία και το βάρος της απόδειξης είναι στο ναυπηγείο.

Στην ιστοσελίδα του BIMCO, τα μέλη μπορούν να διαβάσουν το πλήρες άρθρο που εξετάζει τις διατάξεις περί ανωτέρας βίας σε τυποποιημένες συμβάσεις ναυπήγησης και πώς αυτές θα μπορούσαν να λειτουργήσουν στο πλαίσιο του κορωνοϊκού.