Νέα αύξηση για την Αγορά ξηρού φορτίου

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 4 λεπτά

Ιάκωβος (Jack) Αρχοντάκης Chartering broker Thenamaris (Ships Management) Inc.
Φώτιος –Ευάγγελος Καρλής Market Analyst

Κατά το πρώτο διάστημα του νέου έτους, οι τιμές των νέων καυσίμων (VLSFO /ULSFO) ακολούθησαν έντονη πτωτική πορεία και διατηρήθηκαν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, εν αντιθέσει με τις προβλέψεις που είχαν εμφανιστεί στα τέλη του προηγούμενου έτους, και μιλούσαν για αδυναμία των διυλιστηρίων να εξασφαλίσουν αρκετές ποσότητες από τα νέα καύσιμα.

Όπως αποδεικνύεται, τελικά, τα διυλιστήρια εξασφαλίζουν τις απαιτούμενες ποσότητες, ώστε να διατηρηθεί η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Επιπλέον, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τεχνικά προβλήματα στα πλοία που να οφείλονται στα νέα καύσιμα.
Ως προς το δείκτη ναυλαγοράς BDI, είδαμε αύξηση την τελευταία εβδομάδα, κατά 72 μονάδες, σε σχέση με την προηγούμενη Παρασκευή. Έτσι έκλεισε την Παρασκευή 6 Μαρτίου στις 617 μονάδες.

Ας δούμε πως κινήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα η αγορά ξηρού φορτίου ανά μέγεθος πλοίου:
Ξεκινώντας από τα CAPEs, στην αγορά του Ειρηνικού και στη διαδρομή C5 (Αυστραλίας –Κίνας) είδαμε σημάδια ανάκαμψης. Η αγορά συνέχισε να στηρίζεται από την πτώση των τιμών των καυσίμων. Έτσι, πολλοί πλοιοκτήτες ήταν πρόθυμοι να προχωρήσουν σε κάποια συμφωνία. Τα επίπεδα των ναύλων κινήθηκαν στα 5-5,5 $/tn.

Η περιοχή της Βραζιλίας συνέχισε να παρουσιάζει πίεση, καθώς το καρναβάλι και οι κακές καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν την βελτίωση της δραστηριότητας. Έτσι οι ναύλοι για τις απαιτήσεις μέσα στο Μάρτιο κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ για τις φορτώσεις του Απριλίου οι ναύλοι έπεσαν κάτω από τα 12 $/tn. Οι ναύλοι κυμάνθηκαν στα 11,5-12 $/tn.

Στο Β. Ατλαντικό, η αγορά παρουσίασε οριακή βελτίωση, αν και ακόμα υπάρχει πολύς δρόμος μέχρι να δούμε υγιή επίπεδα. Η ισορροπία ζήτησης και προσφοράς φάνηκε να είναι εύθραυστη και μάλλον οι πλοιοκτήτες έδειξαν να παίρνουν το πλεονέκτημα. Επιπλέον τα μεγαλύτερα σκάφη προσέφεραν στους ναυλωτές μια εναλλακτική επιλογή έναντι των μικρότερων, Post-Panamaxes και Kamsarmaxes.

Σχετικά με τα KMXs στον Ατλαντικό, η αγορά της ECSA συνέχισε τη θετική της πορεία. Ο όγκος των φορτίων, κυρίως για τον Απρίλιο, ήταν αρκετός και οι ναύλοι πήραν την ανηφόρα. Οι ναύλοι για τα ταξίδια προς την Ασία ανέβηκαν πάνω από τα $ 15Κ /ημέρα +$ 500Κ ΒΒ.

Η αγορά του Β. Ατλαντικού εμφάνισε θετικά σημάδια, καθώς οι χαμηλότερες τιμές των καυσίμων και οι καθυστερήσεις στον Παναμά φάνηκαν να βοηθούν την αγορά, καθώς η προσφορά χωρητικότητας μειώθηκε. Έτσι, τόσο τα Υπερατλαντικά ταξίδια, όσο και προς την Ασία είδαν βελτίωση στα επίπεδα διαπραγμάτευσης. Ενδεικτικά, οι ναύλοι από USG/NCSA και την Ευρώπη προς την Άπω Ανατολή έκλεισαν στα $ 16-17Κ /ημέρα + $ 600-700Κ ΒΒ και $ 19-20Κ /ημέρα, αντίστοιχα.

Από την άλλη πλευρά, στην Ασία, η δραστηριότητα παρουσίασε ύφεση, με λιγότερα φορτία σε όλες τις περιοχές (NOPAC, Αυστραλία και Ινδονησία). Οι διαπραγματεύσεις συνέχισαν ωστόσο να γίνονται σε βάση DOP. Οι ναύλοι για κυκλικά ταξίδια από την Ινδονησία και την Αυστραλία παρέμειναν στα $ 6-7 Κ /ημέρα, κατά μ.ο.

Για τα SUPRAMAXes-ULTRAMAXes, η ναυλαγορά της Ν.Α. Ασίας, την προηγούμενη εβδομάδα, ενισχύθηκε με περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης με ταξίδια κυρίως προς την Ν. Αφρική αλλά και με κυκλικά ταξίδια στην περιοχή. Οι ναύλοι των SMXs για κυκλικά ταξίδια στη Ν.Α. Ασία αυξήθηκαν στα $ 6,5-7,5Κ/ημέρα. Η αγορά της Άπω Ανατολής ήταν αρκετά δραστήρια. Τα φορτία άνθρακα και νικελίου βοήθησαν την αγορά και βελτίωσαν τους ναύλους. Οι ναύλοι των SMXs για κυκλικά ταξίδια στην Άπω Ανατολή ανέβηκαν στα $ 4,5-5,5Κ/ημέρα, για κυκλικά ταξίδια στο NOPAC έμειναν στα $ 5,5-6,5Κ/ημέρα, ενώ τα ταξίδια της επιστροφής (BH) κινήθηκαν γύρω στα $ 1Κ /ημέρα.

Στον Ατλαντικό, και ειδικά στον Αμερικάνικο κόλπο η αγορά συνέχισε θετικά, καθώς τα φορτία με Petcoke προς την Ινδία παρείχαν υποστήριξη. Οι ναύλοι των SMXs για τα Υπερατλαντικά ταξίδια ανέβηκαν στα $ 13,5-14,5Κ /ημέρα, αλλά και προς την Ασία στα $ 20-21Κ /ημέρα. Η περιοχή της ECSA συνέχισε ανοδικά. Η προσφερόμενη χωρητικότητα κυμάνθηκε σε καλύτερα επίπεδα, με νέες απαιτήσεις. Αυτό, φυσικά, είχε αποτέλεσμα να ανέβουν και οι ημερήσιοι ναύλοι. Οι ναύλοι των SMXs για ταξίδια προς την Ν.Α. Ασία-Κίνα έκλεισαν στα $ 12,5-13,5Κ/ημέρα +250-350Κ ΒΒ (APS bss), ενώ για τα Υπερατλαντικά ταξίδια ανέβηκαν στα $ 16-17Κ/ημέρα (APS Recalada).

Η Ευρώπη διατήρησε τη δυναμική της. Η προσφερόμενη χωρητικότητα κινήθηκε πτωτικά, ενώ υπάρχουν ακόμα ακάλυπτες απαιτήσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Operators και οι Shippers άρχισαν να αναζητούν πλοία και στη Δυτ. Μεσόγειο. Οι ναύλοι των SMXs για ταξίδια, με SCRAP φορτία, προς τη Μεσόγειο ανέβηκαν στα $ 14,5-15,5Κ /ημέρα, τα κυκλικά, τοπικά ταξίδια στα $ 13,5-14,5Κ /ημέρα και προς την Ασία στα $ 18-19Κ /ημέρα. Η δραστηριότητα στη Μεσόγειο εμφάνισε ηρεμία, λόγω της απουσίας φορτίων. Έτσι αυξήθηκε ο αριθμός των διαθέσιμων πλοίων και ασκήθηκε πίεση στους ναύλους. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι ένα SMX για ταξίδι από τη Μεσόγειο /Μαύρη Θάλασσα προς την Ασία έκλεινε στα $ 17-18 Κ/ημέρα (παράδοση Canakkale /Μαύρη Θάλασσα) και μέσα στη Μεσόγειο στα $ 7-8Κ /ημέρα.