Χωρίς υπολογιστές βρήκε η κρίση κορωνοϊού τον νεοσύστατο ΕΟΔΥ – Προχωρεί σε προμήθεια «εξπρές»

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Η κρίση του κορωνοϊού βρήκε τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) σε φάση συγκρότησης. Ο ΕΟΔΥ συστάθηκε τον Οκτώβριο του 2019 ως καθολικός διάδοχος του υφιστάμενου Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Η κρίση του κορωνοϊού ενέσκηψε μόλις δύο μήνες μετά, οπότε οι δομές του δεν μπόρεσαν ενδιάμεσα να είναι πλήρως έτοιμες υλικοτεχνικά για να αντιμετωπίσουν κάτι τόσο μεγάλο.

Έτσι, η Διοίκηση του ΕΟΔΥ βρέθηκε να «τρέχει» μέσα στην κρίση να εξοπλιστεί. Δεν είναι τυχαίο πως χθες ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας προκήρυξε διαγωνισμό «εξπρές» για την προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού πληροφορικής προς κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε θέσεις εργασίας προσωπικού με αντικείμενο στην αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, εκτιμώμενης συνολικής δαπάνης 90.000 ευρώ.

Ο διαγωνισμός προκηρύχτηκε χθες Παρασκευή και οι προσφορές από κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή θα πρέπει να υποβληθούν έως το μεσημέρι της Δευτέρας 16 Μαρτίου 2020. Η Διεύθυνση Υποδομών, Δικτύων και Εφαρμογών του ΕΟΔΥ αναζητεί 90 υπολογιστές (επιτραπέζια PC), προκειμένου να εξοπλίσει το στελεχιακό δυναμικό του οργανισμού που έχει βρεθεί μέσα στο «μάτι του κυκλώνα» χωρίς υπολογιστές.

Σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού, κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής και η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει σε όσους μειοδότες απαιτηθεί προκειμένου να συμπληρωθεί η συνολική ζητούμενη ποσότητα. Όπως αναφέρει η προκήρυξη, θα απορρίπτονται οι προσφορές που ξεπερνούν το όριο των 1.000 ευρώ ανά τεμάχιο.

Σε περίπτωση που προκύψει ένας μειοδότης για το σύνολο των προμήθειας επιτραπέζιων PC, η παράδοση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε δύο χρονικές φάσεις: 30 τεμάχια με την υπογραφή της σύμβασης και το υπόλοιπο μέρος της προμήθειας εντός 14 ημερολογιακών ημερών.