Αγορά HANDIES: Καλύτερος ο Ατλαντικός από την Ασία

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Ιάκωβος (Jack) Αρχοντάκης Chartering broker Thenamaris (Ships Management) Inc.
Φώτιος –Ευάγγελος Καρλής Market Analyst

Η αγορά των Handies, την προηγούμενη εβδομάδα, στην Ευρώπη συνέχισε με αυξημένη ζήτηση, κυρίως για τοπικά ταξίδια και με φορτία Scrap προς την Αν. Μεσόγειο. Επίσης, η προσφερόμενη χωρητικότητα στην περιοχή ήταν περιορισμένη, οπότε οι ναυλωτές αναζήτησαν και πλοία από τη Δυτ. Μεσόγειο. Έτσι, τα μεγαλύτερα πλοία της κατηγορίας έμειναν στα $ 11,5-12,5Κ /ημέρα για κυκλικά ταξίδια, προς τη Μεσόγειο, με Scrap φορτία, ανέβηκαν στα $ 14-15Κ /ημέρα, ενώ έκλεισαν στα $ 9-10Κ /ημέρα για Υπερατλαντικά ταξίδια.

Στα ίδια επίπεδα προχώρησε και η αγορά της Μεσογείου, καθώς η δραστηριότητα δε παρουσίασε ιδιαίτερες μεταβολές. Έτσι, οι ναύλοι των μεγαλύτερων πλοίων (άνω των 36Κ τόνων DWT) για ταξίδια προς την Ευρώπη και μέσα στη Μεσόγειο ανέβηκαν, στα $ 7-8Κ /ημέρα (bss Canakkale) και προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού έφτασαν ακόμα και τα 7Κ /ημέρα.

Από την άλλη πλευρά, ο Αμερικάνικος κόλπος κινήθηκε ανοδικά, αφού ο αριθμός των διαθέσιμων πλοίων για το Μάρτιο ήταν περιορισμένος και η ροή των φορτίων ικανοποιητική. Έτσι διατηρήθηκαν οι αυξητικές τάσεις στους ναύλους. Οι ναύλοι των μεγαλύτερων πλοίων της κατηγορίας για ταξίδια προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού κινήθηκαν γύρω στα $ 13Κ /ημέρα και στην Ασία στα 16-17Κ /ημέρα.

Η αγορά της ECSA δέχθηκε πιέσεις, καθώς οι περισσότερες απαιτήσεις ήταν καλυμμένες και η διαθέσιμη χωρητικότητα διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα. Οι ναύλοι των μεγαλύτερων πλοίων της κατηγορίας από την περιοχή της ECSA για τα Υπερατλαντικά ταξίδια διατηρήθηκαν στα $ 11-11,5 Κ/ημέρα (Ευρώπη –Μεσόγειο), ενώ προς τη Δυτ. Ακτή της Λατ. Αμερικής (WCSA) και την Ασία έκλεισαν στα $ 15,5-16,5Κ/ημέρα.

Στον Ειρηνικό η αγορά συνέχισε πτωτικά, λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί λόγω Covid-19. Στο Βορρά παρουσιάστηκαν περισσότερα φορτία, σε σχέση με το Νότο, ωστόσο η δραστηριότητα ήταν περιορισμένη. Οι ναύλοι των μεγαλύτερων πλοίων της κατηγορίας για κυκλικά ταξίδια στην Άπω Ανατολή έπεσαν στα $ 4,5-5,5Κ /ημέρα, τα κυκλικά ταξίδια από το NOPAC στα $ 5-6Κ/ημέρα και από τη Ν.Α. Ασία προς Κίνα έφτασαν στα $ 6-7Κ /ημέρα.