ΕΟΤ: Διαγωνισμός για την αναβάθμιση της ιστοσελίδας www.visitgreece.gr

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Η επίσημη ηλεκτρονική σελίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, http://www.visitgreece.gr/, ανανεώνεται και αναβαθμίζεται πλήρως, με στόχο να καταστεί διεθνώς, η κύρια και βασική πηγή πληροφόρησης για τον Ελληνικό Τουρισμό, με το πλέον λειτουργικό για τον χρήστη και τεχνικά άρτιο λογισμικό.

Προς την κατεύθυνση αυτή, με απόφαση της διοίκησης του ΕΟΤ, προκηρύχθηκε ήδη ο σχετικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου του έργου «Τεχνική και Σχεδιαστική Αναβάθμιση της διαδικτυακής πύλης www.visitgreece.gr».

Κύριο κριτήριο επιλογής είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας/τιμής.

Βασικό ζητούμενο του διαγωνισμού είναι η τεχνική βελτίωση portal και η εφαρμογή νέων τεχνολογιών, με στόχο την:

  • Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση για να είναι πιο φιλικό στον χρήστη
  • Ενημέρωση βασικού περιεχομένου και βελτίωσή του με νέα δεδομένα
  • Γενικότερη αναβάθμιση ώστε να ανταποκρίνεται στα νέα ζητούμενα της αγοράς και των επισκεπτών ως ένα κεντρικό portal προβολής του τουριστικού μας προϊόντος στο εξωτερικό.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε η 6η Απριλίου 2020 και ώρα 15:00 στο Γενικό Πρωτόκολλο του ΕΟΤ (5ος όροφος, γραφείο 5.14 επί της οδού Αν. Τσόχα 7, Αθήνα).

Ωστόσο, λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα, εξετάζεται ήδη το ενδεχόμενο παράτασης.

Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα του ΕΟΤ, Δημήτρη Φραγκάκη, «η δουλειά μας στον ΕΟΤ συνεχίζεται, παρά την κρίση του κορωνοϊού. Υπέγραψα τη διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για τη ριζική αναβάθμιση του visitgreece.gr, του κεντρικού portal προβολής του τουρισμού της χώρας μας. Έχουμε κάνει μία καλή προετοιμασία το τελευταίο διάστημα, όσον αφορά το νέο visitgreece και ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε στην υλοποίησή του. Το χρειάζεται η χώρα μας το έχει ανάγκη ο τουρισμός μας. Άλλωστε, η επόμενη μέρα της σημερινής κρίσης πρέπει να μας βρει, όσο το δυνατόν, πιο έτοιμους και πιο δυνατούς».

Για περισσότερες πληροφορίες κοιτάξτε εδώ: http://www.gnto.gov.gr/el/diagonismos-visitgreece