Οίκος Ναύτου: Έκτακτη ενίσχυση σε άνεργους ναυτικούς λόγω Πάσχα

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σύμφωνα με απόφαση του Προέδρου του Οίκου Ναύτου αποφασίστηκε η έκτακτη οικονομική ενίσχυση που χορηγείται στους άνεργους άνδρες και γυναίκες ναυτικούς, για τις γιορτές του Πάσχα.

Το ύψος του Δώρου Πάσχα καθορίζεται σε 300 ευρώ για τους άγαμους ναυτικούς και 350 ευρώ για τους έγγαμους ή έχοντες προστατευόμενα τέκνα.

Αναλυτικά τις προϋποθέσεις, καθώς και τη διαδικασία υποβολής της αίτησης για την οικονομική ενίσχυση, θα τα βρείτε στη σχετική απόφαση που είναι διαθέσιμη εδώ.