Υποχώρησε η Αγορά των HANDIES

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Ιάκωβος (Jack) Αρχοντάκης Chartering broker Thenamaris (Ships Management) Inc.
Φώτιος –Ευάγγελος Καρλής Market Analyst

Η αγορά των Handies, την προηγούμενη εβδομάδα, στην Ευρώπη συνέχισε με μειωμένη ζήτηση και δεδομένων των συνθηκών και των περιορισμών αυτό δεν αναμένεται να αλλάξει και αυτή την εβδομάδα. Τα μεγαλύτερα πλοία της κατηγορίας έπεσαν στα $ 11-12,Κ /ημέρα για κυκλικά ταξίδια, προς τη Μεσόγειο, με Scrap φορτία, μειώθηκαν στα $ 10-11Κ /ημέρα, ενώ έκλεισαν στα $ 7-8Κ /ημέρα για Υπερατλαντικά ταξίδια.

Σε καλύτερα επίπεδα προχώρησε και η αγορά της Μεσογείου, καθώς η δραστηριότητα ήταν πιο έντονη, με αρκετές νέες απαιτήσεις. Έτσι, οι ναύλοι των μεγαλύτερων πλοίων (άνω των 36Κ τόνων DWT) για ταξίδια προς την Ευρώπη και μέσα στη Μεσόγειο έμειναν, στα $ 7-8Κ /ημέρα (bss Canakkale) και προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού έφτασαν στα 6,5-7,5Κ /ημέρα.

Από την άλλη πλευρά, ο Αμερικάνικος κόλπος κινήθηκε πτωτικά, αφού ο αριθμός των διαθέσιμων πλοίων για το Μάρτιο αυξήθηκε και η ροή των φορτίων περιορίστηκε σε κάποια εντός του Κόλπου. Οι ναύλοι των μεγαλύτερων πλοίων της κατηγορίας για ταξίδια προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού κινήθηκαν γύρω στα $ 10-11Κ /ημέρα και στην Ασία στα 14-15Κ /ημέρα.

Η αγορά της ECSA συνέχισε υπό πίεση, καθώς αυξήθηκαν τα «ανοιχτά» πλοία, αλλά και αυτά που μετακινούνται στην περιοχή. Οι περιορισμοί στα λιμάνια της Ν. Αφρικής αναμένεται να οδηγήσουν πολλούς πλοιοκτήτες να στραφούν απέναντι. Οι ναύλοι των μεγαλύτερων πλοίων της κατηγορίας από την περιοχή της ECSA για τα Υπερατλαντικά ταξίδια μειώθηκαν στα $ 8-9 Κ/ημέρα (Ευρώπη –Μεσόγειο), ενώ προς τη Δυτ. Ακτή της Λατ. Αμερικής (WCSA) και την Ασία έκλεισαν στα $ 13,5-14,5Κ/ημέρα.

Στον Ειρηνικό η αγορά συνέχισε πτωτικά, λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί λόγω Covid-19. Στο Βορρά παρουσιάστηκαν κάποια φορτία, ωστόσο η δραστηριότητα και σε βορρά και σε νότο παρέμεινε περιορισμένη. Έτσι, αυξήθηκε η διαθέσιμη χωρητικότητα. Οι ναύλοι των μεγαλύτερων πλοίων της κατηγορίας για κυκλικά ταξίδια στην Άπω Ανατολή έπεσαν στα $ 3,5-4,5Κ /ημέρα, τα κυκλικά ταξίδια από το NOPAC στα $ 4,5-5,5Κ/ημέρα και από τη Ν.Α. Ασία προς Κίνα έφτασαν στα $ 6-7Κ /ημέρα.