Δωρεά του εφοπλιστή Γιάννη Καραγεώργη σε τρία νοσοκομεία της χώρας

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Σε μία σημαντική δωρεά προχώρησε η ναυτιλιακή εταιρεία «Times Navigation» ιδιοκτησίας του Γιάννη Καραγεώργη στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», στο νοσοκομείο Βόλου και στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Λάρισας, με σκοπό να συμβάλλει στη αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού και ως έκφραση ευγνωμοσύνης προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Η ναυτιλιακή εταιρεία, με σκοπό να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού και με αίσθημα ευγνωμοσύνης προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας, προβαίνει συγκεκριμένα, σε δωρεά:

1. Δέκα σύγχρονων (10) αναπνευστήρων για εξοπλισμό Μονάδων Εντατικής Θεραπείας.
2. Δώδεκα χιλιάδων (12.000) μασκών προσώπου τύπου NK95.

3. Τριών χιλιάδων (3.000) στολών προστασίας.
4. Ποσότητας φαρμάκου AVIGAN ιαπωνικής προέλευσης.
5. Ένα (1) Ιατρικό μόνιτορ General Meditech, G3.

Η Times Navigation Inc. είναι μια εταιρεία διαχείρισης πλοίων που παρέχει παγκόσμιες υπηρεσίες θαλάσσιας μεταφοράς. Έχει υπό την διαχείρισή της ένα στόλο 8 πλοίων ξηρού φορτίου (bulk carriers), τα οποία διαχειρίζεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα ναυτιλιακής βιομηχανίας, στηριζόμενη πάντοτε στην εξέχουσα ομάδα επαγγελματιών και πληρωμάτων που διαθέτει.

Η ναυτιλιακή εταιρεία, ιδιοκτησίας κ. Ιωάννη Καραγεώργη, δραστηριοποιείται στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών από τον Δεκέμβριο του 2013.

Η Times Navigation Inc. με όραμα την διατήρηση και τη συνεχή βελτίωση διαχείρισης πλοίων, έχει υιοθετήσει μια πολιτική για τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων του στόλου που διαχειρίζεται, ο οποίος επικεντρώνεται στα πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου, χωρητικότητας από 50.000 έως 185.000 τόνων νεκρού βάρους.