CLIA: Ζητά να παραμένουν σε ελληνικά λιμάνια ξένα κρουαζιερόπλοια πέρα από το 48ωρο

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 6 λεπτά

Να παρέχεται η δυνατότητα στα ξένα κρουαζιερόπλοια που το επιθυμούν να παραμένουν υπό όρους σε Ελληνικά λιμάνια άνευ επιβατών, πέρα από την ήδη επιτρεπόμενη 48ωρη παραμονή τους και μέχρι να επανεκκινήσουν τις δραστηριότητες τους, ζητεί η Διεθνής Ένωση Κρουαζιερόπλοιων (ευρωπαϊκό τμήμα), από το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Εναλλακτικά και εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό η CLIA ζητά να εξετασθεί η εύρεση καταφυγίου των κρουαζιεροπλοίων, άνευ επιβατών, στα ελληνικά ύδατα σε αγκυροβόλιο ή μη, για όσα πλοία το αιτούνται, μέχρι να μπορέσουν να επιστρέψουν στα ταξίδια τους.

Προς το παρόν, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δεν έχει λάβει καμιά οριστική απόφαση επί του θέματος αυτού και συνεχίζει να εφαρμόζει το μέτρο της 48ώρης παραμονής των κενών κρουζιερόπλοιων στα Ελληνικά λιμάνια ώστε να εφοδιάζονται με καύσιμα τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης για τα πληρώματα τους.

Αναλυτικά η CLIA στην επιστολή της προς το ΥΝΑΝΠ αναφέρει τα εξής:

«Σε συνέχεια της επιστολής μας στις 18 Μαρτίου και σχετικά με την Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που ελήφθησαν την 20η Μαρτίου 2020 και 15η Μαρτίου 2020, καθώς και σύμφωνα με τις συνομιλίες που είχαμε μαζί σας, αντιλαμβανόμαστε τα ακόλουθα.

Με την ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18170 της 15ης Μαρτίου, επιβάλλεται το μέτρο του προσωρινού περιορισμού του κατάπλου όλων των κρουαζιεροπλοίων στα Ελληνικά λιμάνια καθώς και η με οποιονδήποτε τρόπο αποβίβαση επιβατών από τα σκάφη αυτά για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διάδοση του κορωνοϊού στην ελληνική επικράτεια, για το χρονικό διάστημα από 15.3.2020 και ώρα 15:00 έως και 15.4.2020 και ώρα 15:00.

Με την ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20009 της 20ης Μαρτίου , και συγκεκριμένα στο άρθρο 2 παρ.1 απαγορεύεται, εντός της ελληνικής Επικράτειας, ο απόπλους και ο κατάπλους κρουαζιεροπλοίων,για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, από την 21η Μαρτίου 2020 και ώρα 23:59 και έως τις 21 Απριλίου 2020 και ώρα 06:00. Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ίδια ΚΥΑ, και όπως αναγράφεται στην παρ. 2, κατά το χρονικό διάστημα της παρ. 1, τα κρουαζιερόπλοια δύνανται να μετακινούνται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Έκτακτης ανάγκης και ανωτέρας βίας, που αφορούν σε μηχανική βλάβη, ζημία, ακυβερνησία και λοιπές συναφείς περιπτώσεις που συναρτώνται με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος,

β) μεθορμίσεων και δοκιμαστικών πλόων, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις και τις διαταγές των οικείων Λιμενικών Αρχών,

γ) εφοδιασμού των πλοίων και σκαφών με καύσιμα, νερό και εφόδια,

δ) καταπόπλων σε/από ναυπηγεία προς επισκευή και εκτέλεση λοιπών συναφών εργασιών. Μετά την περάτωση των ανωτέρω εργασιών, επιτρέπεται απόπλους για μεμονωμένο πλου κενό επιβατών, είτε στον λιμένα ελλιμενισμού του πλοίου, είτε σε έτερο λιμένα επιθυμίας του Πλοιάρχου αυτού.

Σύμφωνα με την ερμηνεία του νόμου που μας δόθηκε προφορικά, αντιλαμβανόμαστε ότι ο κατάπλους των κρουαζιερόπλοιων δεν επιτρέπεται. Ωστόσο, αντιλαμβανόμαστε ότι μπορεί να επιτραπεί η πλαγιοδέτηση (berthing) των κρουαζιερόπλοιων άνευ επιβατών για 12 ώρες και μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και εφόσον δε τίθεται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία, κυρίως για τον λόγο του ανεφοδιασμού καυσίμων, νερού και εφοδίων και χωρίς να ζητηθεί η οποιαδήποτε αποβίβαση. Παράλληλα επιτρέπεται η παραμονή για 48 ώρες στο αγκυροβόλιο όλων των Ελληνικών λιμένων καθώς και η περάτωση των παραπάνω εργασιών η οποία ωστόσο ενδέχεται να έχει πρακτικές δυσκολίες στο αγκυροβόλιο.

Για όλες τις εταιρείες και τους φορείς της κρουαζιέρας η δημόσια υγεία και ασφάλεια παραμένει πρωταρχική προτεραιότητα. Γι’ αυτό το λόγο και δεδομένων των εξελίξεων, οι εταιρείες εθελοντικά αποφάσισαν να διακόψουν τις δραστηριότητες των πλοίων τους ώστε να συμβάλουν στην αποφυγή της εξάπλωσης του ιού. Από τις 18 Μαρτίου, σχεδόν το 100% των πλοίων των εταιρειών της CLIA έχουν σταματήσει τις δραστηριότητες τους.

Με βάση τα παραπάνω, η Διεθνής Ένωση Εταιρειών Κρουαζιέρας (CLIA), που εκπροσωπεί παγκοσμίως 54 εταιρείες κρουαζιέρας, που διαθέτουν 277 πλοία και αποτελούν το 95% του κλάδου ζητά τα ακόλουθα:

  1. Ζητούμε να εξεταστούν σοβαρά από μεριάς σας τα αιτήματα των εταιρειών για πλαγιοδέτηση (berthing) κρουαζιερόπλοιων, άνευ επιβατών, στα Ελληνικά λιμάνια για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα 12 ωρών προκειμένου να ανεφοδιαστούν με ασφάλεια με καύσιμα, νερό και εφόδια και να προβούν στην ασφαλή απόρριψη και διαχείριση των λυμάτων τους, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τα πλοία και τα πληρώματα τους, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις που ζητάτε:
  • Το εκάστοτε κρουαζιερόπλοιο να καταθέτει το αίτημα του στο λιμεναρχείο του εκάστοτε Ελληνικού λιμένα με βάση την ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20009, άρθρο 2,παρ. 2.
  • Το αίτημα να διευκρινίζει ότι ζητείται πλαγιοδέτηση (berthing) για 12 ώρες.
  • Το αίτημα να διευκρινίζει ότι ο σκοπός της πλαγιοδέτησης είναι ο ανεφοδιασμός με τρόφιμα, νερό, καύσιμα καθώς και ασφαλή απόρριψη και διαχείριση των λυμάτων τους.
  • Το αίτημα να διευκρινίζει ότι το κρουαζιερόπλοιο είναι άνευ επιβατών και δε ζητείται αποβίβαση σε καμία περίπτωση.
  • Η Ναυτιλιακή Δήλωση Υγείας να είναι «καθαρή» βεβαιώνοντας ότι τα μέλη του πληρώματος είναι όλα υγιή. Οι εταιρείες κρουαζιέρας έχοντας διακόψει τις δραστηριότητες τους αναζητούν λιμάνια για να τους παρέχουν τα απολύτως απαραίτητα και να εξασφαλίσουν την ασφάλεια του πλοίου και των πληρωμάτων.
  1. Επίσης ζητούμε να εξετασθεί η υπό όρους παραμονή των κρουαζιερόπλοιων, άνευ επιβατών, για όσα πλοία το αιτούνται, στο αγκυροβόλιο των Ελληνικών λιμένων πέρα από την ήδη επιτρεπόμενη 48ωρη παραμονή τους μέχρι να επανεκκινήσουν τις δραστηριότητες τους. Εναλλακτικά, ζητούμε την εξέταση εύρεσης καταφυγίου των κρουαζιερόπλοιων, άνευ επιβατών, στα Ελληνικά ύδατα σε αγκυροβόλιο ή μη, για όσα πλοία το αιτούνται, μέχρι να μπορέσουν να επανεκκινήσουν τις δραστηριότητες τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατόπιν παρεμβάσεων της CLIA στις Βρυξέλλες ότι τίθεται κίνδυνος ανθρωπιστικής κρίσης, προχώρησε στις 18 Μαρτίου 2020 σε υιοθέτηση οδηγιών προς τις υγειονομικές αρχές και τις εταιρείες κρουαζιέρας που αποφάσισαν να αναστείλουν τα δρομολόγια τους καθώς και οδηγίες σχετικά με τον μακροχρόνιο ελλιμενισμό των πλοίων στα λιμάνια της ΕΕ / ΕΟΧ κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

Εκεί αναγράφεται ξεκάθαρα ότι οι εταιρείες ή οι πλοίαρχοι θα πρέπει να συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές του λιμένα προκειμένου να εξασφαλίσουν την προμήθεια νερού και τροφίμων, τα φάρμακα και τον ιατρικό εξοπλισμό, τα καύσιμα και κάθε άλλο απαραίτητο υλικό ή εξοπλισμό που απαιτείται για τη λειτουργία του πλοίου.

Σας επισυνάπτουμε τις οδηγίες προς πληροφόρησης σας. Ταυτόχρονα, υπάρχουν διεθνείς υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Διεθνή Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO MLC 2006) για την παροχή πόσιμου νερού και τη σίτιση των ναυτικών που επιβαίνουν σε πλοία και από τη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από τα Πλοία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO MARPOL) για τη διαχείριση των λυμάτων, με τις οποίες οφείλουν να συμμορφώνονται τόσο οι συμμετέχουσες χώρες – και συνεπώς η ελληνική κυβέρνηση – όσο και οι πλοιοκτήτριες εταιρείες. Επίσης, εκτιμούμε ότι ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) από την αρχή της κρίσης, υιοθέτησε οδηγίες σε πλήρη εναρμόνιση με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες ανανεώνονται συνέχεια.

Παγκοσμίως βιώνουμε μία πρωτοφανή κατάσταση η οποία οδήγησε σε πολλαπλές αλλαγές και απρόσμενο τερματισμό δρομολογίων. Η παγκόσμια βιομηχανία κρουαζιέρας από την πρώτη στιγμή παρακολουθεί με προσοχή και αγωνία αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση. Μέσα σε 48 ώρες από την ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η κοινότητα της CLIA υιοθέτησε ενισχυμένα μέτρα για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορωνοϊού σε παγκόσμιο επίπεδο τα οποία βασίστηκαν στις κατευθυντήριες οδηγίες των διεθνών υγειονομικών αρχών και αναθεωρούνταν αντίστοιχα.

Τη δεδομένη στιγμή, ζητούμε την κατανόηση της Ελληνικής κυβέρνησης να παράσχει στα πλοία τα απολύτως απαραίτητα για να εξασφαλιστούν η υγεία και ασφάλεια των πληρωμάτων και των πλοίων. Παράλληλα θα ωφεληθούν τα Ελληνικά λιμάνια που έχουν δει την κίνηση τους να εκμηδενίζεται για άγνωστο προς το παρόν διάστημα όπως και η εθνική οικονομία.

Θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα να εξετάσετε σοβαρά τα αιτήματα των κρουαζιερόπλοιων για 12ωρη πλαγιοδέτηση για ανεφοδιασμό τροφίμων, νερού και καυσίμων που τηρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και εφόσον δε τίθεται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία, καθώς επίσης και να μας ενημερώσετε για τις προθέσεις σας προσφοράς καταφυγίου των κρουαζιερόπλοιων, άνευ επιβατών, στα Ελληνικά ύδατα»