Σε καραντίνα και η Αγορά των HANDIES

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Ιάκωβος (Jack) Αρχοντάκης Chartering broker Thenamaris (Ships Management) Inc.
Φώτιος –Ευάγγελος Καρλής Market Analyst

Η αγορά των Handies, την προηγούμενη εβδομάδα, στην Ευρώπη συνέχισε ήρεμα. Τα φορτία Scrap ήταν περιορισμένα, ωστόσο υπήρξαν κάποια φορτία λιπασμάτων προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Τα μεγαλύτερα πλοία της κατηγορίας έπεσαν στα $ 7-8,Κ /ημέρα για κυκλικά ταξίδια, προς τη Μεσόγειο, με Scrap φορτία, μειώθηκαν στα $ 8,5-9,5Κ /ημέρα, ενώ έκλεισαν στα $ 6,5-7,5Κ /ημέρα για Υπερατλαντικά ταξίδια.

Σε καλύτερα επίπεδα προχώρησε και η αγορά της Μεσογείου, καθώς η δραστηριότητα ήταν πιο έντονη, με αρκετές νέες ευκαιρίες απασχόλησης εντός της Μεσογείου. Όμως, ο μεγάλος αριθμός των διαθέσιμων πλοίων στην περιοχή άσκησε πιέσεις στους ναύλους. Έτσι, οι ναύλοι των μεγαλύτερων πλοίων (άνω των 36Κ τόνων DWT) για ταξίδια μέσα στη Μεσόγειο ανέβηκαν, στα $ 7,5-8,5Κ /ημέρα (bss Canakkale), προς την Ευρώπη παρέμειναν στα $ 7-8Κ /ημέρα (bss Canakkale), και προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού στα 6,5-7,5Κ /ημέρα (bss Canakkale).

Από την άλλη πλευρά, ο Αμερικάνικος κόλπος προχώρησε πτωτικά, αφού η αγορά συνέχισε στους υποτονικούς ρυθμούς της προηγούμενης εβδομάδας. Θετικό σημείο αποτελεί ότι υπήρξαν αρκετές συμφωνίες πώλησης αγαθών, αλλά για τον επόμενο μήνα. Οι ναύλοι των μεγαλύτερων πλοίων της κατηγορίας για ταξίδια προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού κινήθηκαν γύρω στα $ 8-9Κ /ημέρα και στην Ασία στα 11-12Κ /ημέρα.

Η αγορά της ECSA συνέχισε υπό πίεση. Οι ναυλωτές φαίνεται ότι επωφελήθηκαν από το αρνητικό κλίμα της αγοράς και επέβαλαν τις απαιτήσεις τους στους πλοιοκτήτες. Παράλληλα, αυξήθηκαν τα «ανοιχτά» πλοία στην περιοχή. Οι ναύλοι των μεγαλύτερων πλοίων από την περιοχή της ECSA για τα Υπερατλαντικά ταξίδια μειώθηκαν στα $ 7-8 Κ/ημέρα (Ευρώπη –Μεσόγειο), ενώ προς τη Δυτ. Ακτή της Λατ. Αμερικής (WCSA) και την Ασία έκλεισαν στα $ 10-11Κ/ημέρα.

Στον Ειρηνικό η αγορά συνέχισε υπό πίεση, λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί λόγω Covid-19. Στο Βορρά παρουσιάστηκαν κάποια φορτία τα οποία ήταν υπό διαπραγμάτευση σε APS βάση και χωρίς μπόνους μετακίνησης (Ballast Bonus-ΒΒ). Στο Νότο η αγορά ήταν κάπως καλύτερη, με κάποια φορτία άνθρακα, ενώ οι διαπραγματεύσεις έγιναν σε βάση APS. Οι ναύλοι των μεγαλύτερων πλοίων της κατηγορίας για κυκλικά ταξίδια στην Άπω Ανατολή έμειναν στα $ 3,5-4,5Κ /ημέρα, τα κυκλικά ταξίδια από το NOPAC στα $ 4,5-5,5Κ/ημέρα και από τη Ν.Α. Ασία προς Κίνα έφτασαν στα $ 5-6Κ /ημέρα.