Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Σειρά μέτρων για τις μετακινήσεις των ναυτικών εν μέσω πανδημίας

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 4 λεπτά

Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοιού, αφορά στους ναυτικούς και στις διαδικασίες επαναπατρισμού τους, αλλά εν γένει στις μετακινήσεις τους καθώς η μια χώρα μετά την άλλη, θέτουν αυστηρούς περιορισμούς στην διακίνηση ανθρώπων.

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από λίγο ανακοίνωσε σειρά κατευθυντήριων γραμμών για την προστασία της υγείας, τον επαναπατρισμό και τις ρυθμίσεις μετακινήσεων ναυτικών, επιβατών και άλλων προσώπων που επιβαίνουν σε πλοία εν μέσω της πανδημίας.

Οι κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης των συνόρων για την προστασία της υγείας και τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας εμπορευμάτων και βασικών υπηρεσιών προβλέπουν ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να διευκολύνουν τη διέλευση πολιτών της ΕΕ και υπηκόων τρίτων χωρών διαμενόντων στην ΕΕ οι οποίοι επιστρέφουν στην πατρίδα τους.

Οι εργαζόμενοι σε βασικές υπηρεσίες, ανεξαρτήτως της ιθαγένειάς τους, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα διέλευσης και μετακίνησης, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια της επαγγελματικής δραστηριότητας.

Μεταξύ των προτάσεων της ΕΕ αναφέρεται ότι τα πρόσωπα που επιβαίνουν σε πλοία θα πρέπει να είναι σε θέση να πραγματοποιούν τις απαραίτητες μετακινήσεις.

Οι πολίτες της ΕΕ που είναι εγκλωβισμένοι σε κράτη μέλη στο οποίο δεν είναι ιθαγενείς ή δεν διαμένουν σε αυτό, σε τρίτες χώρες ή στην ανοικτή θάλασσα θα πρέπει να είναι σε θέση να επιστρέφουν στην πατρίδα τους, εάν το επιτρέπει η κατάσταση της υγείας τους.  Ειδικά για την περίπτωση των κρουαζιερόπλοιων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκαθαρίζει ότι αποτελεί πρωταρχική ευθύνη των φορέων εκμετάλλευσης τους και των πλοιοκτητών να μεριμνούν για την επιστροφή των επιβαινόντων, ανεξάρτητα από το εάν η αποβίβαση πραγματοποιείται εντός ή εκτός της ΕΕ.

Πολλοί ναυτικοί που επιβαίνουν σε φορτηγά σκάφη τα οποία πλέουν σε ευρωπαϊκά ύδατα είναι υπήκοοι τρίτων χωρών. Ανεξαρτήτως της ιθαγένειάς τους, οι ναυτικοί αυτοί θα πρέπει να είναι σε θέση να μετακινούνται προς τους λιμένες στους οποίους απαιτείται η επιβίβασή τους, και θα πρέπει επίσης να επιτρέπεται η αποβίβαση και η επιστροφή στην πατρίδα τους, πράγμα το οποίο θα συνέβαλε επίσης στην εξασφάλιση της μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης λειτουργίας του τομέα.

Είναι ξεκάθαρο πως μόνον αν είναι εφικτές οι αλλαγές πληρώματος, μπορούν να συνεχίσουν απρόσκοπτα οι θαλάσσιες μεταφορές, ώστε να διαφυλαχθεί η εσωτερική αγορά με τη διανομή εμπορευμάτων σε ολόκληρη την ΕΕ και τη δυνατότητα εξαγωγής και εισαγωγής εμπορευμάτων από και προς τους λιμένες της ΕΕ.  Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν λιμένες στους οποίους διευκολύνονται οι αλλαγές πληρώματος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περίπου 600.000 ναυτικοί όλων των εθνικοτήτων εργάζονται επί του παρόντος σε πλοία που ανήκουν σε ευρωπαϊκά συμφέροντα και ταξιδεύουν αυτή την χρονική στιγμή τον κόσμο.

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ) συνιστά οι αλλαγές πληρώματος να είναι εφικτές σε ολόκληρη την υφήλιο. Για να εξασφαλιστεί η συνέχεια και η ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών, η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για να διευκολύνει και να συντονίσει τις προσπάθειες των κρατών μελών για να καταστούν δυνατές οι αλλαγές πληρώματος στους λιμένες τους.

Αναφορικά με τις αλλαγές πληρωμάτων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να τις επιτρέπουν προκειμένου να συνεχιστεί η παροχή των ναυτιλιακών υπηρεσιών.

Ως απαραίτητο προσωπικό, οι ναυτικοί θα πρέπει να εξαιρούνται από τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς όταν μεταβαίνουν στον λιμένα όπου αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους.

Ακόμη και όπου επιτρέπονται αλλαγές πληρωμάτων, έχει καταστεί δύσκολο για τους ναυτικούς να μεταβαίνουν στη χώρα όπου πρέπει να επιβιβαστούν στο σκάφος, καθώς οι μεταφορικές συνδέσεις είναι επί του παρόντος πολύ περιορισμένες. Θα πρέπει να εξεταστούν ειδικές ταξιδιωτικές ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση των ναυτικών που ταξιδεύουν από και προς θαλάσσιους λιμένες. Παράλληλα τονίζεται ότι στους ναυτικούς που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών με υποχρέωση θεώρησης βίζας και οι οποίοι, για λόγους επείγουσας ανάγκης, δεν μπόρεσαν να υποβάλουν εκ των προτέρων αίτηση θεώρησης βίζας θα πρέπει να χορηγείται η απαιτούμενη βίζα στα σύνορα.

Για να μειωθούν οι κίνδυνοι μετάδοσης της νόσου COVID-19, οι πλοιοκτήτες θα πρέπει να εφαρμόζουν επαρκείς διαδικασίες ασφαλείας επί του σκάφους, όταν αναλαμβάνει υπηρεσία νέο μέλος του πληρώματος. Σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, θα πρέπει να αξιολογούνται όλοι οι κίνδυνοι και να θεσπίζονται τα κατάλληλα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα.

Η επίτροπος Μεταφορών Αντίνα Βαλεάν δήλωσε τα εξής: «Οι ναυτικοί διατηρούν ανοικτούς τους ζωτικούς διαύλους για την οικονομία μας και τις αλυσίδες εφοδιασμού, δεδομένου ότι το 75 % του παγκόσμιου εμπορίου της ΕΕ και το 30 % του συνόλου των εμπορευματικών μεταφορών εντός της ΕΕ διενεργούνται διά θαλάσσης. Στις κατευθυντήριες γραμμές που εγκρίθηκαν σήμερα περιλαμβάνονται υγειονομικές οδηγίες και συστάσεις για τις αλλαγές πληρώματος, την αποβίβαση και τον επαναπατρισμό ναυτικών και επιβατών. Ζητώ από τα κράτη μέλη να ορίσουν λιμένες στους οποίους θα πραγματοποιούνται ταχείες αλλαγές πληρώματος και να υπενθυμίσουν ότι οι φορείς εκμετάλλευσης κρουαζιέρων έχουν ευθύνη έναντι των πελατών τους και των υπαλλήλων τους να επαναπατρίσουν άπαντες με ασφάλεια».