INTERCARGO : Συγκριτική αξιολόγηση της ναυτιλιακής βιομηχανίας για την περίοδο 2018-2019

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 3 λεπτά

Έκθεση συγκριτικής αξιολόγησης της ναυτιλίας για την περίοδο 2018 – 2019 παρουσίασε η INTERCARGO υπογραμμίζοντας ότι ο στόχος παραμένει σταθερός και είναι άλλος από την “ποιότητα και την λειτουργική αριστεία”. Ένας στόχος που στηρίζεται σε τρεις πυλώνες, αυτούς της ασφάλειας,της αποδοτικότηταςκαι της περιβαλλοντικής ευρωστίας.

Αναλυτικότερα η INTERCARGO στην έκθεση της αναφέρει πως αυτή δημοσιεύεται σε μια περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας στην αγορά ξηρού χύδην.

Ο Δείκτης Baltic Dry είχε φτάσει σε υψηλό πάνω από τις 1.770 μονάδες τον Αύγουστο του 2018, προτού υποχωρήσει στις 600 μονάδες τον Φεβρουάριο του 2019. Στη συνέχεια, ανέβηκε στο ανώτατο επίπεδό του πάνω από τις 2.500 μονάδες τον Σεπτέμβριο του 2019, πριν πέσει λίγο πάνω από τις 400 μονάδες τον Φεβρουάριο του 2020. Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου η αγορά υπέστη διεθνείς εμπορικές και γεωπολιτικές εντάσεις, οπισθοδρομήσεις σε καταστροφές σε περιφερειακές υποδομές, αβεβαιότητα σχετικά με τις επιπτώσεις της εφαρμογής του κανονισμού για το θείο του Ιμο 2020 και επιβράδυνση της κινεζικής βιομηχανικής δραστηριότητας.

Πιο πρόσφατα, η πανδημία coronavirus είχε δραματικές επιπτώσεις στον κόσμο και δημιούργησε πρωτοφανείς διαταραχές, απειλώντας να θέσει σε κίνδυνο το παγκόσμιο εμπόριο και την οικονομική ανάπτυξη.

Οι παραπάνω εξελίξεις λαμβάνουν χώρα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μεγάλων αλλαγών για τη ναυτιλιακή βιομηχανία και την αποστολή ξηρού φορτίου χύδην φορτίου. Καθώς μπαίνουμε στη δεκαετία του 2020, αρχίζουν να εμφανίζονται οι επιπτώσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της ψηφιακής/τεχνολογικής εξέλιξης. Τα μέλη παραμένουν προσηλωμένα στη λειτουργική αποδοτικότητα και τη μείωση των εκπομπών αερίων βελτιώνοντας συνεχώς την κατανάλωση καυσίμων των πλοίων τους, η οποία είναι απαραίτητη σε καθημερινή βάση λόγω της φύσης του τομέα. Η αποτελεσματικότητα της διεθνούς ναυτιλίας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην κλίμακα και την αποτελεσματικότητα που προσφέρουν τα πλοία μεταφοράς φορτίου χύδην.

Όσον αφορά στα περιβαλλοντικά στην έκθεση τονίζεται ότι τα μέλη της INTERCARGO είναι υπερήφανα που ο τομέας είναι ίσως ο πιο φιλικός προς το περιβάλλον τρόπος μεταφοράς φορτίου. Στο πλαίσιο της ρυθμιστικής ομπρέλας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, βρίσκονται σε εξέλιξη περαιτέρω περιβαλλοντικές βελτιώσεις στη ναυτιλία, όπως νέοι κανονισμοί για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Ωστόσο, σημειώνεται ότι, οι προμηθευτές καυσίμων, οι διανομείς καυσίμων, οι ναυλωτές, τα ναυπηγεία και οι προμηθευτές κινητήρων πρέπει να συνεργαστούν με την Ένωση για να βρούν συγκεκριμένες λύσεις για τον τομέα. Τα πλοία μεταφοράς φορτίου ξηράς χύδην παραμένουν οι βασικοί φορείς μεταφοράς φορτίου και το διεθνές εμπόριο, εξυπηρετώντας τις βασικές ανάγκες της ανθρωπότητας και είναι απαραίτητοι για τη διατήρηση του επιθυμητού βιοτικού επιπέδου στις ανεπτυγμένες οικονομίες, και επιτρέποντας στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες να προχωρήσουν προς υψηλότερα πρότυπα διαβίωσης.

Επίσης σημειώνεται ότι αυτή η έκθεση συγκριτικής αξιολόγησης αναφέρεται στο προηγούμενο έτος 2018, καθώς, δυστυχώς, η διαδικασία συλλογής δεδομένων από επιθεωρήσεις πλοίων μεταφοράς φορτίου χύδην εξακολουθεί να υπόκειται σε τόσο σημαντική χρονική καθυστέρηση. Αυτό είναι ένα ζήτημα που η Ένωση ελπίζει να επιλύσει το επόμενο έτος, προκειμένου να μειωθούν ε τις καθυστερήσεις και τα σφάλματα στον εντοπισμό των αστοχιών.

Στην αναφορά τέλος, γίνεται ιδιαίτερος λόγος για την ασφάλεια ενώ τονίζεται και η σημασία της διερεύνησης ενός συμβάντος και της επακόλουθης διερεύνησης ατυχημάτων που αναφέρουν με ποιοτικό και έγκαιρο τρόπο.