UBS: Ο κόσμος μετά Covid-19

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 3 λεπτά

Περισσότερο χρεωμένος, λιγότερο παγκοσμιοποιημένος και πιο ψηφιακός θα είναι ο κόσμος μετά την κρίση του Covid-19. Και οι επενδυτές θα πρέπει να προετοιμασθούν για υψηλότερους φόρους, χρηματοπιστωτική καταστολή(financial repression) και ήπια υψηλότερο πληθωρισμό, σε συνδυασμό με την ενίσχυση του λαϊκισμού και προστατευτισμού, υπογραμμίζει η UBS σε έκθεσή της.

Στη νέα τάξη πραγμάτων στη μετα-κορωνοϊό εποχή, οι αναλυτές της UBS αναμένουν μετάβαση από μια παγκοσμιοποιημένη αλυσίδα τροφοδοσίας σε τοπικές εφοδιαστικές αλυσίδες, καθώς και περισσότερες ψηφιακές παρά φυσικές υπηρεσίες.

Στο άμεσο μέλλον, η αγορά αναμένεται να εστιάσει το ενδιαφέρον της στο πόσο γρήγορα θα επέλθει χαλάρωση του lockdown, σε συνδυασμό με τους ρυθμούς ανάκαμψης των εταιρικών κερδών. Οι επενδυτές όμως θα πρέπει να λάβουν υπόψη και πιθανές διαρθρωτικές αλλαγές που θα επέλθουν ως συνέπεια της υγειονομικής κρίσης. Μετά τον Covid-19, ο κόσμος θα είναι λιγότερο παγκοσμιοποιημένος, με υψηλότερα επίπεδα χρέους και πιο ψηφιακός.

Παρ’ όλα αυτά, οι αναλυτές της UBS δεν θεωρούν ότι η κρίση έχει μεταβάλει ουσιαστικά τις μακροπρόθεσμες προοπτικές για ήπια οικονομική ανάπτυξη. «Αναμένουμε αυξημένες επενδύσεις σε αυτοματοποίηση και ρομποτική, καθώς και ενισχυμένη τάση παράτασης της εργασιακής ζωής, αναπληρώνοντας τον αρνητικό αντίκτυπο της χρηματοπιστωτικής καταστολής και του λαϊκισμού. Παρ’ όλα αυτά, η πρόσφατη υποχώρηση στις αποδόσεις ομολόγων υψηλής ποιότητας σημαίνει ότι οι επενδυτές θα πρέπει να επαναξιολογήσουν το ρόλο του ρευστού και των ομολόγων στα χαρτοφυλάκιά τους», αναφέρει η έκθεση.

Τι συνεπάγονται τα νέα δεδομένα για τους επενδυτές; Όσοι είναι διατεθειμένοι για την ανάληψη μεγαλύτερου ρίσκου θα μπορούσαν να μειώσουν την έκθεσή τους σε ρευστό και ομόλογα  υψηλής ποιότητας και να στραφούν σε χρεόγραφα υψηλότερων αποδόσεων αλλά και στη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου με μεγαλύτερη έκθεση σε διεθνείς μετοχές. Παράλληλα, θα μπορούσαν να εξετάσουν και εναλλακτικές στρατηγικές, όπως χρεόγραφα προστατευμένα από τον πληθωρισμό(ΤΙPS) ή ιδιωτικές αγορές. Παράλληλα, θα πρέπει να επιδιώξουν μεγαλύτερη έκθεση σε στοιχεία ενεργητικού που θα ευνοηθούν των μακροπρόθεσμων τάσεων, όπως εταιρείες με έκθεση σε αυτοματοποίηση και ρομποτική, ψηφιακή μετάβαση, fintech, ηλεκτρονικό εμπόριο, HealthTech και γενετικές θεραπείες.

Επίπεδα χρέους

Τα άνευ προηγουμένου μέτρα των κυβερνήσεων ανά τον κόσμο για τη στήριξη πληττόμενων επιχειρήσεων και νοικοκυριών αλλά και για την επανεκκίνηση της οικονομίας συνεπάγονται έναν περισσότερο χρεωμένο κόσμο στα τέλη της κρίσης. Ακόμη δεν είναι σαφές το μέγεθος των δημοσιονομικών δαπανών, δεδομένων όμως των εκτιμήσεων της UBS, το κρατικό χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ θα είναι 15% με 25% υψηλότερο έως τα τέλη του 2021 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2019 για τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης και στις ΗΠΑ.

Μόλις παρέλθει η κρίση, θα ολοκληρωθούν τα έκτακτα δημοσιονομικά μέτρα ενίσχυσης και θα υποχωρήσουν και τα ελλείμματα προϋπολογισμού. Εν αντιθέσει όμως με την περίοδο μετά την πιστωτική κρίση του 2008, η UBS δεν αναμένει ότι οι κυβερνήσεις θα προχωρήσουν σε βαθιές μειώσεις των κρατικών δαπανών, δεδομένης της αρνητικής εμπειρίας από την εποχή λιτότητας στη διάρκεια της κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη, το χαμηλότερο κόστος χρέους και την ενίσχυση των πολιτικών αιτημάτων για δαπάνες σε κοινωνικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου και του συστήματος υγείας.

«Γι’ αυτό το λόγο, αναμένουμε ότι τα επίπεδα δημοσιονομικών δαπανών θα παραμείνουν υψηλά και πέραν του 2020. Θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις ανά περιοχή για το πώς οι κυβερνήσεις θα χρηματοδοτήσουν αυτό το χρέος αναμένουμε όμως ότι θα στραφούν σε τρία μέσα: Χρηματοπιστωτική καταστολή, υψηλότερη φορολόγηση και ήπια υψηλότερο πληθωρισμό», εξηγεί η UBS στην έκθεσή της.