Δικαστήρια: E-έκδοση πιστοποιητικών – Αρχή με τα πιστοποιητικά κληρονομιάς

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 3 λεπτά

Τέλος στις χαμένες ώρες και στην ταλαιπωρία των πολιτών αναμένεται να δώσει η ψηφιακή παραλαβή πιστοποιητικών μέσω της πύλης solon.gov.gr.

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης έθεσαν σήμερα Πέμπτη σε πιλοτική παραγωγική λειτουργία την ψηφιακή παραλαβή πιστοποιητικών μέσω της solon.gov.gr. Συγκεκριμένα, η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και η Γενική Γραμματεία Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ολοκλήρωσαν, ύστερα από συντονισμένες ενέργειες, το έργο της ψηφιακής παραλαβής μιας σειράς πιστοποιητικών που εκδίδονται από δικαστικά καταστήματα.

Σε πρώτη φάση το έργο αφορά στην ψηφιακή παραλαβή των τριών ακόλουθων πιστοποιητικών:

 • Περί μη δημοσίευσης διαθήκης
 • Περί μη αποποίησης κληρονομιάς
 • Περί μη προσβολής / αμφισβήτησης κληρονομικού δικαιώματος

Η παραγωγική λειτουργία θα ξεκινήσει την Τρίτη 28 Απριλίου, και θα περιλαμβάνει τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά κληρονομιάς που εκδίδουν 19 Ειρηνοδικεία και 4 Πρωτοδικεία της χώρας (Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Χαλκίδας), τα οποία καλύπτουν το μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων, και συνεπώς αφορούν σε ένα μεγάλο ποσοστό πολιτών, οι οποίοι πλέον θα έχουν τη δυνατότητα της απομακρυσμένης εξυπηρέτησης. Μέχρι τότε, η πιλοτική παραγωγική λειτουργία θα αφορά στα παραπάνω πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα Πρωτοδικεία Πειραιά και Θεσσαλονίκης και τα Ειρηνοδικεία Αθηνών και Πειραιά.

Σταδιακά στην πλατφόρμα θα ενταχθεί το σύνολο των δικαστικών καταστημάτων της χώρας και το σύνολο των πιστοποιητικών που εκδίδουν, δίνοντας προτεραιότητα στα πιστοποιητικά φερεγγυότητας (πχ περί μη πτωχεύσεως).

Υπενθυμίζεται ότι για όσο διαρκούν τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας η κατάθεση των αιτήσεων και η έκδοση των πιστοποιητικών των Δικαστικών Αρχών γίνεται χωρίς μεγαρόσημο.

Πέραν των προαναφερόμενων τριών πιστοποιητικών, στο πλαίσιο της πιλοτικής παραγωγικής λειτουργίας, θα είναι επιπλέον διαθέσιμη ψηφιακά μια σειρά πιστοποιητικών από τα Πρωτοδικεία Πειραιά και Θεσσαλονίκης και τα Ειρηνοδικεία Αθηνών και Πειραιά. Συγκεκριμένα:

Πρωτοδικείο Πειραιά
 • Περί μη έκδοσης απόφασης δικαστικής συμπαράστασης
 • Περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης
 • Περί έκδοσης ή μη απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης
 • Περί κατάθεσης δικογράφου
 • Περί κατάθεσης ενδίκων μέσων
 • Περί κατάθεσης θρησκευτικού νομικού προσώπου
 • Περί κατάθεσης και μεταβολών εταιρείας
 • Περί κατάθεσης σωματείου
 • Περί κήρυξης ή μη πτώχευσης
 • Περί μη ανακλήσεως απόφασης
 • Περί μη ανακλήσεως κληρονομητηρίου
 • Περί μη διορισμού εκκαθαριστή
 • Περί μη διορισμού επιτρόπου ανηλίκου
 • Περί μη διορισμού προσωρινού συμπαραστάτη
 • Περί μη εγγραφής εταιρείας
 • Περί μη έκδοσης απόφασης
 • Περί μη θέσεως σε καθεστώς αναδιοργάνωσης
 • Περί μη θέσεως σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης
 • Περί μη θέσεως σε καθεστώς εξυγίανσης
 • Περί μη κατάθεσης αγωγής προσβολής αρχαιρεσιών
 • Περί μη κατάθεσης αγωγής προσβολής κληρονομικού δικαιώματος
 • Περί μη κατάθεσης ανακοπής
 • Περί μη κατάθεσης δικογράφου
 • Περί μη κατάθεσης θρησκευτικού νομικού προσώπου
 • Περί μη κατάθεσης σωματείου
 • Περί μη κατάθεσης τακτικών ή εκτάκτων ενδίκων μέσων
 • Περί μη κατάθεσης τριτανακοπής
 • Περί μη λύσεως γάμου
 • Περί μη λύσεως εταιρείας
 • Περί μη μεταρρύθμισης απόφασης
 • Πιστοποιητικό περί αποποιήσεως ή μη κληρονομιάς
 • Πιστοποιητικό περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
 • Περί μη πτώχευσης – παύσης εργασιών – πτωχευτικού συμβιβασμού
 • Περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης πτώχευσης δήλωση παύσης πληρωμών
 • Περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση
 • Περί μη κατάθεσης αγωγής αμφισβήτησης κληρονομικού δικαιώματος
 • Περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής – εξυγίανσης (άρθρο 99 ν.3588/2007)
 • Περί μη κατάθεσης δικογράφου εκκαθαριστή / συνεκκαθαριστή
 • Περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης για υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης
 • Περί μη λύσεως εταιρείας
 • Περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης σχεδίου αναδιοργάνωσης
 • Πιστοποιητικό μη δημοσίευσης διαθήκης
 • Πιστοποιητικό μη αποποίησης κληρονομιάς
Ειρηνοδικεία Αθηνών & Πειραιά
 • Πιστοποιητικό κληρονομητηρίων
 • Πιστοποιητικό ενδίκων μέσων
 • Πιστοποιητικό ανακοπών
 • Πιστοποιητικό διαθηκών
 • Πιστοποιητικό αποποιήσεων