Τι προβλέπουν οι νηογνώμονες για τους περιβαλλοντικούς στόχους της ναυτιλίας

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Τα τελευταία χρόνια, η μείωση των εκπομπών από τα πλοία και ο στόχος για μια περιβαλλοντικά ουδέτερη ναυτιλία αποτελεί μόνιμο θέμα συζήτησης στους κόλπους της ευρύτερης βιομηχανίας. Στο πλαίσιο αυτό, σημαντικοί νηογνώμονες επιχειρούν να ρίξουν φως στο σκηνικό που θα δημιουργηθεί τα επόμενα έτη για τα καύσιμα, τις τεχνολογίες και την ενέργεια.

Πρόσφατα ο νηογνώμονας ABS εξέδωσε τις τελευταίες τάσεις και προβλέψεις για τις στρατηγικές της ναυτιλιακής βιομηχανίας προς τον περιορισμό του ανθρακικού αποτυπώματος.

Ειδικότερα, το report «Setting the Course to Low Carbon Shipping» εξετάζει και προσαρμόζει νέα καύσιμα, τεχνολογίες και λειτουργικά μέτρα στους περιβαλλοντικούς στόχους της ναυτιλίας για το 2030 και το 2050.

«Η πρόκληση για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος της ναυτιλίας μπορεί να θεωρηθεί ένα πολύπλοκο αίνιγμα με τρία στοιχεία: τεχνολογίες ενεργειακής αποδοτικότητας των πλοίων, λειτουργική βελτιστοποίηση και καύσιμα χαμηλής ή/και μηδενικής περιεκτικότητας σε άνθρακα. Όλα αυτά τα στοιχεία μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Christopher J. Wiernicki, πρόεδρος και CEO του ABS.

Ο ίδιος προσθέτει ότι «τα μοντέλα στην έρευνά μας συνιστούν ότι η βιομηχανία μας θα επιτύχει τους στόχους για τη μείωση της έντασης του άνθρακα έως το 2050, ωστόσο οι ετήσιοι στόχοι για τις συνολικές εκπομπές του θερμοκηπίου δύσκολα θα επιτευχθούν. Με άλλα λόγια, υπάρχει ένα χάσμα ανάμεσα στην υφιστάμενη πορεία της βιομηχανίας και στις βλέψεις της».

Ο ABS συνεργάστηκε με πολλά μέρη για τη δημιουργία σεναρίων για τις μελλοντικές εκπομπές CO2 από τη βιομηχανία, λαμβάνοντας υπόψη τη μελλοντική μεταβλητότητα των καυσίμων για τα πλοία αλλά και τις περιβαλλοντικές προσπάθειες από κλάδους στους οποίους βασίζεται η ναυτιλία.

Ένα εύρημα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι τα καύσιμα με βάση το πετρέλαιο θα συνεχίσουν να κατέχουν σημαντικό μερίδιο αγοράς έως το 2050. Την συγκεκριμένη έρευνα μπορείτε να βρείτε εδώ: https://absinfo.eagle.org/acton/attachment/16130/f-c1979537-0fdb-4f55-85cb-7d50deafe1cc/1/-/-/-/-/ABS%20Sustainability%20Outlook%20II_Pathways_low-res.pdf

Από την πλευρά του, και ο νηογνώμονας Lloyd’s Register, σε συνεργασία με το University Maritime Advisory Services (UMAS), δημοσιοποίησε τις αξιολογήσεις του για τα διαθέσιμα και μελλοντικά καύσιμα της ναυτιλίας προς την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων του ΙΜΟ.

Το report εξετάζει τρεις κύριες συνιστώσες για την υιοθέτηση καυσίμων μηδενικής περιεκτικότητας σε άνθρακα σε σύγκριση με τα παραδοσιακά ορυκτά καύσιμα: την ετοιμότητα για επενδύσεις, την τεχνολογία και τις αντιλήψεις των κοινωνιών. Σύμφωνα με τη μελέτη των LR και UMAS, όλα τα καύσιμα μηδενικής περιεκτικότητας σε άνθρακα θα είναι τεχνολογικά έτοιμα τα επόμενα έτη, ωστόσο κάποιο από αυτά θα αποτελεί την πραγματική λύση από οικονομική άποψη.

Προκειμένου όμως οι πλοιοκτήτες να αισθάνονται ασφάλεια για μελλοντικές επενδύσεις σε τέτοιου είδους καύσιμα, θα πρέπει να διασφαλιστεί η επάρκεια αυτών των καυσίμων, αλλά και η καταλληλόλητα των χερσαίων μονάδων για την παραγωγή και τη διανομή τους.

Τέλος, το report εξετάζει την εξέλιξη του ενεργειακού σκηνικού σε άλλους τομείς παραγωγής. Το συγκεκριμένο report δείτε εδώ: https://www.lr.org/en/insights/global-marine-trends-2030/techno-economic-assessment-of-zero-carbon-fuels/