Ποιοι θα πάρουν δώρο το 40% της «επιστρεπτέας προκαταβολής»

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Το κράτος θα χαρίσει το 30%-40% του ποσού της «επιστρεπτέας προκαταβολής» που θα λάβουν τις επόμενες ημέρες οι επιχειρήσεις εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ειδικότερα, η κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας ορίζει ότι παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να επιστρέψουν μόνο ποσοστό 70% της ενίσχυσης, εφόσον ο κύκλος εργασιών τους έναν χρόνο μετά τη λήξη της ενίσχυσης είναι μειωμένος κατά 70% ή παραπάνω σε σχέση με το ύψος του κύκλου εργασιών αναφοράς ή των ακαθάριστων εσόδων αναφοράς, στη βάση των οποίων εγκρίθηκε η ενίσχυση.

Όπως αναφέρουν σε δημοσίευμα «Τα Νέα», παρέχεται επιπλέον η δυνατότητα επιστροφής ποσού μόνο 60% της ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις που απασχολούσαν στις 31 Μαρτίου 2020 περισσότερους από 20 εργαζόμενους, εφόσον διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσαν στις 31 Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων στην ΕΡΓΑΝΗ, έως και τις 31 Μαρτίου 2021. Σύμφωνα με την απόφαση:

  • Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση έως τις 15 Μαΐου 2020 για τη χορήγηση «επιστρεπτέας προκαταβολής» στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» η οποία αποτελεί εφαρμογή του ΟΠΣ Taxisnet της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/mybusinesssupport).
  • Το ελάχιστο ύψος της «επιστρεπτέας προκαταβολής», η οποία στην ουσία είναι ένα δάνειο από την Εφορία, θα κυμαίνεται από 2.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που δεν απασχολούν κανέναν εργαζόμενο μέχρι και 30.000 ευρώ για εκείνες που απασχολούν πάνω από 50 εργαζόμενους. Το τελικό ύψος μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο και να φτάνει μέχρι και 800.000 ευρώ κατά ανώτατο όριο.
  • Όσοι λάβουν ενισχύσεις δεν θα πληρώσουν τόκους, ούτε κεφάλαιο έως 31 Δεκεμβρίου 2021.
  • Από τον Ιανουάριο του 2022, το ποσό της ενίσχυσης επιστρέφεται σε 40 ισόποσες τοκοχρεoλυτικές μηνιαίες δόσεις. Κάθε δόση καταβάλλεται την τελευταία ημέρα του μήνα.
  • Τα ποσά των ενισχύσεων βεβαιώνονται στο Τaxis ως οφειλές και σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής εφαρμόζονται μέτρα αναγκαστικής είσπραξης.
  • Όσοι θα κάνουν χρήση της «επιστρεπτέας προκαταβολής» θα βρεθούν στο ελεγκτικό μικροσκόπιο της Εφορίας. Οι φορολογικοί έλεγχοι θα αφορούν τόσο το παρελθόν (τελευταία τριετία) όσο και το μέλλον, που θα αφορά την πορεία του τζίρου, με στόχο να αποκλειστούν περιπτώσεις φοροδιαφυγής. Προβλέπονται επίσης και αυστηρές κυρώσεις και ενδελεχείς έλεγχοι από την Εφορία σε όσους λάβουν το «δάνειο της Εφορίας» χωρίς να το δικαιούνται.
  • Στους όρους ένταξης των επιχειρήσεων προστίθεται και όρος της μείωσης του τζίρου της επιχείρησης στο πρώτο τρίμηνο του 2020 ή τον μήνα Μάρτιο, προκειμένου αυτή να καταστεί δικαιούχος. Κόβονται έτσι οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν είχαν καθόλου ή είχαν μικρή μείωση του τζίρου λόγω της πανδημίας, αλλά κυρίως κόβονται όσες στα προηγούμενα χρόνια απέκρυπταν τα πραγματικά τους έσοδα. Η σύγκριση γίνεται με τον μέσο όρο του τζίρου της τελευταίας τριετίας, ήτοι από το 2017.