Αυστηρό μήνυμα από το Δικαστήριο της ΕΕ στη Γερμανία: Εμείς αποφασίζουμε για την ΕΚΤ

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσε σήμερα ότι είναι στην αποκλειστική του αρμοδιότητα να κρίνει εάν ευρωπαϊκοί θεσμοί παραβιάζουν τους κανονισμούς της Ε.Ε. όπως μεταδίδει το Reuters.

Αφορμή για την ανακοίνωση στάθηκε η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας ότι η ΕΚΤ υπερβαίνει τα όρια της αποστολής της με τις μαζικές αγορές ομολόγων που πραγματοποιεί.

Αν και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) απέφυγε να σχολιάσει συγκεκριμένα την απόφαση του γερμανικού δικαστηρίου, ανέφερε ότι “σε γενικές γραμμές, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι κοινοτικοί νόμοι εφαρμόζονται ομοιόμορφα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μόνο… έχει δικαιοδοσία να κρίνει εάν η ενέργεια ενός ευρωπαϊκού θεσμού είναι αντίθετη προς το δίκαιο της Ε.Ε.”

“Αποκλίσεις μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών όσον αφορά την εγκυρότητα τέτοιων πράξεων θα ήταν δυνατό να θέσουν σε κίνδυνο την ενότητα της έννομης τάξης της Ε.Ε. και να μειώσουν τη νομική βεβαιότητα”, σημειώνει σε σχετική ανακοίνωση το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.