Πώς μπορείτε να εφαρμόσετε την ευνοϊκή ρύθμιση για μείωση προκαταβολής φόρου

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Μια ευνοϊκή ρύθμιση για τη μείωση προκαταβολής φόρου μπορούν να εφαρμόσουν επιχειρηματίες που έχουν πληγεί από την κρίση του κορωνοϊού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με διάταξη στο κώδικα φορολογία εισοδήματος αν υπάρχει μείωση του εισοδήματος κατά 25% μπορεί να υποβληθεί αίτηση για μείωση της προκαταβολής του φόρου.

Αφορά φυσικά πρόσωπα που έχουν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Βέβαια, σε αυτό υπάρχουν προϋποθέσεις και απαιτείται έλεγχος και μέσα σε τρεις μήνες η φορολογική διοίκηση απαντάει αν δικαιούται μείωση.

Πρόκειται για διάταξη που ήρθε με τον νόμο 4172 23/7/2013.