Σε ρυθμούς Covid-19 και η Διώρυγα του Παναμά

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Η Αρχή της Διώρυγας του Παναμά, προκειμένου να περιορίσει τις επιπτώσεις της πανδημίας, ανακοίνωσε πως θα προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στα πλοία που τη διασχίζουν μέσω ρυθμίσεων στο σύστημα κρατήσεών της.

Από τις 4 Μαΐου 2020 τέθηκαν σε ισχύ προσωρινές αλλαγές στις απαιτήσεις για την υλοποίηση κρατήσεων και την προκαταβολή των τελών κράτησης, όταν αυτή επιβεβαιωθεί. Με αυτόν τον τρόπο, οι διαχειρίστριες εταιρείες μπορούν να καταβάλουν την εγγύηση για την αποθεματική ποσόστωσή τους πριν το πλοίο ξεκινήσει τη διέλευση.

«Η Διώρυγα του Παναμά εξυπηρετεί τη διέλευση πλοίων για περισσότερο από έναν αιώνα, οπότε κατανοούμε τη σημασία της συνεργασίας και της προσαρμογής στις ανάγκες της εποχής», δήλωσε ο επικεφαλής της Αρχής της Διώρυγας, Ricaurte Vásquez Morales. «Οι επόμενοι μήνες θα αποτελέσουν πρόκληση για τη βιομηχανία, αλλά ο στόχος μας είναι να συνεισφέρουμε, ώστε να μετριαστεί ο οικονομικός αντίκτυπος στις διαχειρίστριες εταιρείες σήμερα και όλοι να είμαστε προετοιμασμένοι για το μέλλον», πρόσθεσε.

Το μέτρο θα ισχύσει για 120 ημέρες και θα διαρκέσει μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2020. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από διάλογο μεταξύ εκπροσώπων της Διώρυγας του Παναμά και της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Ήδη από τον Ιανουάριο εφαρμόστηκαν μέτρα για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της Διώρυγας, η υγεία των εργαζομένων και των πληρωμάτων των πλοίων, ως μέτρο κατά της πανδημίας του κορωνοϊού. Τον Μάρτιο, η φυσική παρουσία των εργαζομένων προσαρμόστηκε, έτσι ώστε να είναι παρόντες μόνο εκείνοι που θεωρούνται απαραίτητοι. Επιπλέον ζητήθηκε αυστηρή συμμόρφωση με τα πρωτόκολλα που θέσπισαν οι Υγειονομικές Αρχές του Παναμά.

Η Αρχή της Διώρυγας του Παναμά επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να λαμβάνει μέτρα για την εξοικονόμηση χρόνου, κόστους και περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις ναυτιλιακές εταιρείες που επιθυμούν να επωφεληθούν από τη στρατηγική γεωγραφική της θέση. Η διοίκηση δηλώνει ότι η Διώρυγα θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά, με το απαραίτητο προσωπικό, για να διατηρήσει τις υπηρεσίες της ασφαλείς και κερδοφόρες.