Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων: Σταθερό το ύψος των συμβολαίων

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Παρέμεινε σχετικά σταθερό το πλήθος των συμβολαίων ασφάλισης πληρωμάτων πλοίων τα δύο τελευταία χρόνια, όμως σχεδόν διπλασιάστηκαν (+ 94%) οι δηλωθείσες ζημίες του κλάδου.

Αυτό προκύπτει από την έρευνα της Επιτροπής Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών και Σκαφών της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος “Ασφάλιση Πληρωμάτων Πλοίων”, επί στοιχείων έτους 2019.

Συνολικά 1.013 συμβόλαια ήταν σε ισχύ το 2019 (1.015 αντίστοιχα το 2018). Δηλώθηκαν 2.781 ζημιές (1.436 το 2018) για τις οποίες πληρώθηκαν 1,1 εκατ. ευρώ και σχηματίστηκε απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων ύψους 1,55 εκατ. ευρώ. Τα αντίστοιχα μεγέθη για το 2018 ήταν 0,7 εκατ. ευρώ και 1,5 εκατ. ευρώ.

Από την επεξεργασία των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο του έτους 2019 (για το 2018 καταγράφονται τα ευρήματα της αντίστοιχης έρευνας) προκύπτουν τα εξής: ενώ παρέμεινε σχετικά σταθερό το πλήθος των συμβολαίων τα δύο τελευταία χρόνια, διπλασιάστηκαν σχεδόν (+ 94%) οι δηλωθείσες ζημίες του κλάδου.

Σύμφωνα με τα δεδομένα των αποζημιώσεων ανά αιτία τα οποία συλλέχθηκαν για το 2019, διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο πλήθος περιστατικών και τα μεγαλύτερα ποσά αποζημιώσεων αντιστοιχούν στην νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη. Σημειώνεται ότι η ίδια αιτία εμφανίζεται στα περισσότερα περιστατικά και των εκκρεμών αποζημιώσεων ανά αιτία.

Σαν αποτέλεσμα, οι πληρωθείσες αποζημιώσεις αυξήθηκαν σημαντικά σε ποσό (+ 49,2%). Επίσης, αύξηση κατέγραψε το απόθεμα των εκκρεμών αποζημιώσεων τέλος έτους (+3,1%).

Κυρίαρχη μορφή διαμεσολάβησης στις ασφαλίσεις πληρωμάτων ήταν η μη αποκλειστική συνεργασία με πράκτορες (57,8% του συνόλου της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου), ακολουθούμενη από την αποκλειστική συνεργασία με δίκτυα και πράκτορες (20,1% αντίστοιχα).