Ικανοποίηση ΕΒΙΔΙΤΕ για τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 3 λεπτά

Η Ένωση Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας & Εφαρμογών (ΕΒΙΔΙΤΕ) χαιρετίζει την απόφαση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης να απλοποιήσει τη διαδικασία για συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων στους διαγωνισμούς του Ευρωπαϊκoύ Οργανισμού Διαστήματος (ESA).

Η σημερινή ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την απλοποίηση της εν λόγω διαδικασίας, προσφέρει την απαιτούμενη εδώ και πολλά χρόνια διαφάνεια και αξιοκρατία στο σύνολο του ελληνικού οικοσυστήματος διαστημικής βιομηχανικής δραστηριότητας.

Το πρόσφατο χρονικό διάστημα έχουν γίνει επιτυχημένες κινήσεις και έχουν ληφθεί καθαρές αποφάσεις που φέρνουν την Ελλάδα στο δρόμο της ανάπτυξης. Στηρίζουμε αυτές τις προσπάθειες της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και δηλώνουμε αρωγοί και υποστηρικτές κάθε προσπάθειας που ωθεί την πορεία της χώρας προς αυτή την κατεύθυνση.

Η αύξηση της επένδυσης της χώρας μας στην ESA (Space19+) τον περασμένο Νοέμβριο σε συνδυασμό με την τελευταία απόφαση της ΓΓΤΤ θα συμβάλει στη μεγιστοποίηση της επιστροφής αυτής κάτι που αποτελεί πρωταρχικό σκοπό, στόχο και δέσμευση των εταιριών της ΕΒΙΔΙΤΕ, από την ίδρυσή της.

Η εξάλειψη της γραφειοκρατίας και ο συνδυασμός με την αδιάβλητη διαδικασία αξιολόγησης που εφαρμόζει η ESA, παρέχουν ένα μοναδικό πλαίσιο για την ανάπτυξη βιομηχανικής δραστηριότητας στην Ελλάδα συνδυάζοντας την καινοτομία και την υψηλή ποιότητα, στοχεύοντας στη προώθηση των νέων προϊόντων και εφαρμογών στην παγκόσμια αγορά διαστήματος.
Ιδιαίτερα σήμερα, εν μέσω της κρίσης που βιώνουμε και τους περιορισμούς που θέτει η πανδημία του Κορονοϊού, η συγκεκριμένη απόφαση της Γενικής Γραμματείας παρέχει ουσιαστική και έμπρακτη βοήθεια στη διαστημική βιομηχανική δραστηριότητα της χώρας μας.

Μια δραστηριότητα η οποία ενσωματώνει τα τρία βασικά συστατικά που αποδεδειγμένα πλέον χρειάζεται σήμερα η χώρα μας για να ξανασταθεί στα πόδια της: “Εξωστρέφεια, Καινοτομία, Eπαναβιομηχανοποίηση”.

Επιπρόσθετα, η απόφαση της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη δρομολόγηση της ίδρυσης ενός ESA Business Incubation Centre (ESA BIC) στην Ελλάδα, αποτελεί ουσιαστικό βήμα ολοκλήρωσης της διαστημικής βιομηχανικής στρατηγικής, καθώς έχει σκοπό τόσο την ανάπτυξη των νεοφυών επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας στον τομέα του διαστήματος, όσο και τη διάχυση τεχνολογίας αιχμής, προϊόντων και εφαρμογών σε διαφορετικούς τομείς της ελληνικής οικονομικής δραστηριότητας (ναυτιλία, άμυνα & ασφάλεια, περιβάλλον, γεωργία κτλ). Επισημαίνεται ότι σήμερα στην Ευρώπη λειτουργούν με επιτυχία τουλάχιστον 27 αντίστοιχα κέντρα ESA BIC προετοιμάζοντας τη νέα γενιά βιομηχανικής επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ευρώπη.

Η ΕΒΙΔΙΤΕ, εκπροσωπώντας τον εξειδικευμένο, καινοτόμο και τεχνολογικά ώριμο βιομηχανικό κλάδο της διαστημικής τεχνολογίας στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της ευκαιρίας που της παρέχει η απόφαση της ΓΓΤΤ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενώ παράλληλα στηρίζει και προσδοκά τη συνέχιση και επέκταση της αξιολόγησης των ελληνικών προτάσεων από την ESA, σε όλες τις νέες διαστημικές δραστηριότητες που σχεδιάζει η Γενική Γραμματεία.

Απώτερος στόχος μας είναι η δραστηριότητα της διαστημικής βιομηχανίας στη χώρα μας να ενισχυθεί στρατηγικά και να λειτουργήσει ως κινητήριος μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Σημειώνεται ότι η Ένωση Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας & Εφαρμογών (ΕΒΙΔΙΤΕ) ιδρύθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου του 2008 έπειτα από συντονισμένη προσπάθεια του μεγαλύτερου μέρους της εγχώριας βιομηχανίας, που δραστηριοποιείται στο χώρο της διαστημικής τεχνολογίας και εφαρμογών. Σήμερα, η EBΙΔΙΤΕ περιλαμβάνει σαράντα πέντε (45) τακτικά μέλη ενώ το 2018 ο κύκλος εργασιών των εταιριών ξεπέρασε τα 180εκ€.

Το σύνολο των μελών αποτελούν Ελληνικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (SMEs) υψηλής τεχνολογίας, οι οποίες απασχολούν συνολικά πάνω από 2.000 εργαζομένους, το μεγαλύτερο ποσοστό των οποίων αποτελεί προσωπικό με πολύ υψηλή επιστημονική κατάρτιση, κυρίως στον τομέα των διαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών.