ΠΔΕ: Συμπληρωματικός προϋπολογισμός αυξάνει τις δαπάνες στα 8 δισ. ευρώ

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Στο ποσό των 8 δις. ευρώ, αυξάνεται φέτος ο προϋπολογισμός του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αρνητικές συνέπειες που προκαλούνται από την πανδημία Covid-19.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Ναυτεμπορική», στο άρθρο 1 τροπολογίας του υπουργείου Οικονομικών αναφέρεται ότι «απαντούν σε έκτακτες καταστάσεις με χαρακτήρα ανώτερης βίας, που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την κατάρτιση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2020. Οι προκαλούμενες σημαντικές πρόσθετες δαπάνες δεν αντιμετωπίζονται στο σύνολό τους με μεταφορές ή ανακατανομές κατά το άρθρο 71 του ν.4270/2014, όπως ισχύει, καθιστώντας απαραίτητη την υποβολή συμπληρωματικού προϋπολογισμού στην εθνική αντιπροσωπεία κατά το άρθρο 60του ιδίου νόμου, τηρουμένων των προϋποθέσεων της παρ. 2. γ’ αυτού».

Ειδικότερα, µε δεδομένο ότι, σύμφωνα με το πρόσφατα εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ελληνικό Πρόγραμμα Σταθερότητας 2020 – 2021, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων θα χρηματοδοτήσει το έτος 2020 έκτακτα μέτρα επιπλέον του συμπληρωματικού προϋπολογισμού που νομοθετήθηκε ως άρθρο 7 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), απαιτείται και η αύξηση του ορίου δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2020 κατά 250 εκατ. ευρώ στο εθνικό σκέλος και κατά 1 δις. ευρώ στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος. Με τη μεταβολή αυτή, τα συνολικά όρια δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2020, διαμορφώνονται στο 1 δις. ευρώ στο εθνικό σκέλος και στα 7 δις. ευρώ στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος, ήτοι σε 8 δις. ευρώ συνολικά.

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 τροπολογίας του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη βουλή, «απαντούν σε έκτακτες καταστάσεις με χαρακτήρα ανώτερης βίας, που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την κατάρτιση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2020. Οι προκαλούμενες σημαντικές πρόσθετες δαπάνες δεν αντιμετωπίζονται στο σύνολό τους με μεταφορές ή ανακατανομές κατά το άρθρο 71 του ν.4270/2014, όπως ισχύει, καθιστώντας απαραίτητη την υποβολή συμπληρωματικού προϋπολογισμού στην εθνική αντιπροσωπεία κατά το άρθρο 60του ιδίου νόμου, τηρουμένων των προϋποθέσεων της παρ. 2. γ’ αυτού».

Ειδικότερα, µε δεδομένο ότι, σύμφωνα με το πρόσφατα εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ελληνικό Πρόγραμμα Σταθερότητας 2020 – 2021, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων θα χρηματοδοτήσει το έτος 2020 έκτακτα μέτρα επιπλέον του συμπληρωματικού προϋπολογισμού που νομοθετήθηκε ως άρθρο 7 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), απαιτείται και η αύξηση του ορίου δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2020 κατά 250 εκατ. ευρώ στο εθνικό σκέλος και κατά 1 δις. ευρώ στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος. Με τη μεταβολή αυτή, τα συνολικά όρια δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2020, διαμορφώνονται στο 1 δις. ευρώ στο εθνικό σκέλος και στα 7 δις. ευρώ στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος, ήτοι σε 8 δις. ευρώ συνολικά.