Attica Group: Στα 20,85 εκατ. τα κέρδη του 2019

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Στα 405,40 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ενοποιημένες πωλήσεις της Attica Group, θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου Marfin Investment Group (MIG), αυξημένες κατά 10,9% έναντι των 365,40 εκατ. ευρώ στη χρήση 2018.

Επισημαίνεται ότι η Hellenic Seaways ενοποιείται πρώτη φορά για ολόκληρη τη χρήση στις οικονομικές καταστάσεις της Attica Group. Στη χρήση 2018 ενοποιήθηκε για την περίοδο 1.6.2018 -31.12.2018. Ως εκ τούτου, σε απόλυτα συγκρίσιμα μεγέθη, ενοποίησης δηλαδή της HSW για ολόκληρη τη χρήση 2018, η αύξηση του κύκλου εργασιών θα ανερχόταν στο 2,1%.

Η αύξηση αυτή επετεύχθη παρότι ο Όμιλος δραστηριοποιήθηκε με δύο (2) επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία λιγότερα (SUPERFAST XII και HIGHSPEED 7), τα οποία δραστηριοποιήθηκαν κατά το 1ο εξάμηνο 2018 και στη συνέχεια επωλήθησαν βάσει των όρων της συμφωνίας απόκτησης της HSW, και είναι αποτέλεσμα της ορθολογικής διαχείρισης του ενισχυμένου στόλου των πλοίων, αφού δόθηκε η δυνατότητα να δρομολογηθούν τα πλέον κατάλληλα πλοία στις γραμμές που δραστηριοποιείται ο Όμιλος.

Τα Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 78,02 εκατ. ευρώ έναντι 57 εκατ. ευρώ στη χρήση 2018, σημειώνοντας αύξηση 37%, κυρίως λόγω των συνεργειών που επιτεύχθηκαν με την απόκτηση της HSW.

Τα κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου ανήλθαν σε 20,85 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 17,27 εκατ. ευρώ στη χρήση 2018. Τα αποτελέσματα της χρήσης 2018 περιλαμβάνουν μη επαναλαμβανόμενα κέρδη 15,80 εκατ. ευρώ από την πώληση του πλοίου SUPERFAST XII.

Την 31.12.2019, τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανέρχονταν σε 105,33 εκατ. ευρώ έναντι 59,42 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2018, με την αύξηση να προέρχεται κυρίως από την έκδοση του κοινού ομολογιακού δανείου της εταιρείας.

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία του Ομίλου ανήλθαν σε 688 εκατ. ευρώ (690,36 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2018). Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου στις 31.12.2019 ανέρχεται σε 410,76 εκατ. ευρώ (346,08 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2018), από τα οποία 391,70 εκατ. ευρώ αφορούν μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (274,50 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2018) και 19,06 εκατ. ευρώ βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (71,58 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2018).

Ειδικότερα, μέσα στο 2019 ο Όμιλος επέτυχε μέσω έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 175 εκατ. ευρώ, πενταετούς διάρκειας, να αναχρηματοδοτήσει με ευνοϊκότερους όρους δανειακές υποχρεώσεις ύψους 106 εκατ. ευρώ και να ενισχύσει σημαντικά τα ταμειακά του διαθέσιμα. Συνολικά, κατά τη διάρκεια του 2019 αντλήθηκαν μέσω έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου και δανειακών συμβάσεων κεφάλαια ποσού 228 εκατ. ευρώ και πραγματοποιήθηκαν εξοφλήσεις δανείων ύψους 169,1 εκατ. ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν στις 31.12.2019 σε 431,98 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούν σε 2 ευρώ ανά μετοχή της εταιρείας.