Προειδοποίηση Moody’s για ελληνικές τράπεζες

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Καμπανάκι για τις ελληνικές τράπεζες χτυπά ο οίκος αξιολόγησης Moody’s, προειδοποιώντας για τις διευκολύνσεις που δόθηκαν στους δανειολήπτες, λόγω της υγιειονομικής κρίσης.

Ο οίκος, σε έκθεσή του, εκτιμά ότι μέρος αυτών των δανείων ενδέχεται να καταστούν «κόκκινα», γεγονός που δημιουργεί κινδύνους για την ποιότητα ενεργητικού των τραπεζών.

Όπως καταγράφεται στην έκθεση τα δάνεια για τα οποία δεν υπάρχει υποχρέωση πληρωμής κεφαλαίου, αλλά μόνο τόκων, αθροίζονται σε περίπου 9% του συνόλου ή 16% των εξυπηρετούμενων δανείων.

Δικαιούχοι του μέτρου ήταν όσοι είχαν εξυπηρετούμενα δάνεια (σ.σ. δεν είχαν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις άνω των 90 ημερών) προ πανδημίας και επλήγησαν από την κρίση και το lockdown. Είναι κυρίως δάνεια λιανικής, μικρών επιχειρήσεων και εταιρικά σε τομείς που περιλαμβάνουν τουρισμό, φιλοξενία, εμπόριο και μεταφορές.

Το προφίλ των δικαιούχων, σύμφωνα με την Moody’s, αυξάνει τον πτωτικό κίνδυνο γιατί μεγαλώνει ο κίνδυνος αυτοί οι δανειολήπτες να μην τηρήσουν τους όρους των δανείων όταν λήξει η περίοδος «προστασίας».

Αν και αυτά τα δάνεια δεν απαιτείται, σε αυτό το στάδιο, να κατηγοριοποιηθούν ως μη εξυπηρετούμενα (NPEs) πιθανή μετατροπή τους σε NPEs στα τέλη του 2020 απειλεί να παγώσει ή ακόμα και να αντιστρέψει την μείωση των κόκκινων δανείων στο τραπεζικό σύστημα περίπου στο 40% (Μάρτιος 2020) και αυτό συνιστά μεγάλη απειλή για την φερεγγυότητά τους και περιορίζει την ποιότητα του χαρτοφυλακίου.