Τέλος η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας στους Δήμους

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Τέλος στην προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας στους Δήμους βάζει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προχωρώντας στην αυτοματοποίηση μιας γραφειοκρατικής διαδικασίας.

Με απόφαση του αρμόδιου υπουργού, Κυριάκου Πιερρακάκη, οι Δήμοι όλης της χώρας θα μπορούν να αντλούν αυτόματα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας, την φορολογική ενημερότητα των προμηθευτών τους κατά τη διαδικασία πληρωμής τους. Έτσι, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις απαλλάσσονται πλέον από την υποχρέωση να προσκομίζουν με αυτοπρόσωπη παρουσία φορολογική ενημερότητα.

Η συγκεκριμένη διασύνδεση αποτελούσε πάγιο αίτημα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και υλοποιήθηκε με την προβλεπόμενη έγκριση από τον Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο. Ειδικότερα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) και του κόμβου υπηρεσιών GovHUB της ΚΕΔΕ, διασυνδέονται οι Δήμοι της χώρας με τα πληροφοριακά συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Υπογραμμίζεται ότι με την παρούσα απόφαση δεν καταργείται η υποχρέωση πολιτών και επιχειρήσεων να είναι φορολογικά ενήμεροι, αλλά μόνο η υποχρέωση προσκόμισης της ενημερότητας.

Η ελάφρυνση χιλιάδων φυσικών και νομικών προσώπων από μια περιττή γραφειοκρατία εντάσσεται σε μια γενικότερη στρατηγική επέκτασης της αυτόματης άντλησης της φορολογικής ενημερότητας σε όλους τους φορείς του Δημοσίου. Ήδη από τα μέσα Μαρτίου, η Βουλή των Ελλήνων αξιοποίησε πρώτη αυτή τη δυνατότητα.