Ξεκινούν οι αιτήσεις για τη νέα Επιστρεπτέα Προκαταβολή

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Επιχειρήσεις όλων των κλάδων (ΚΑΔ) ακόμη και ατομικές χωρίς εργαζομένους αν έχουν ταμειακή μηχανή, αλλά και οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης εντάσσονται στο δεύτερο γύρο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής η οποία συνολικά εκτιμάται ότι θα υπερβεί το 1,4 δισ. ευρώ, εξαιρούνται ωστόσο όσες επιχειρήσεις έχουν περισσότερους από 1.000 εργαζόμενους.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να κατατεθούν έως τις 22 Ιουνίου στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, ενώ ακολούθως θα καθοριστούν οι όροι επιστροφής του ποσού. Μετά, με δεύτερη αίτηση (χορήγησης), θα γίνει η οριστική αποδοχή του δανείου από τον επιχειρηματία.

Στον πρώτο κύκλο, σημείο-κλειδί για την έγκριση ενός αιτήματος θα είναι η μείωση του τζίρου μιας επιχείρησης τον Μάρτιο.

Πλέον υπολογίζεται η πτώση τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο, ενώ συμπληρωματικά θα ζητούνται στοιχεία για το σύνολο του 2020 που θα πρέπει να συμπληρώνει κάθε μήνα ο επιχειρηματίας.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα καταβάλλεται προσπάθεια να ανοίξει η πλατφόρμα εντός της ημέρας, αλλά και να ολοκληρωθούν οι πληρωμές έως τις 7 Ιουλίου.

Η κοινή υπουργική απόφαση ορίζει τη διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Θα γίνει στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα “myBusinessSupport” της ΑΑΔΕ.

Τι ισχύει

Δικαίωμα ένταξης έχουν ανεξαρτήτως ΚΑΔ οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως οι οποίες έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού (πτώση τζίρου).

Οι τρεις αλλαγές σε σχέση με τον πρώτο κύκλο υποβολής αιτήσεων αφορούν στο ότι:

1. Εντάσσονται οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)

2. Εντάσσονται οι ατομικές επιχειρήσεις που δεν απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Ιουνίου 2020, οι οποίες διαθέτουν φορολογική ταμειακή μηχανή.

3. Δεν εντάσσονται επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από 1.000 εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Ιουνίου 2020.

Όπως και στον πρώτο κύκλο, δεν εντάσσονται επιχειρήσεις που είναι σε αδράνεια από τον Απρίλιο του 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο αυτή.

Επίσης θα πρέπει να μην ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019 (σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΕ). Επίσης θα πρέπει να μην έχουν εξαντλήσει το τιθέμενο στον Κανονισμό της ΕΕ ανώτατο όριο ενισχύσεων για την τριετία 2018-2020.