Η Ελλάδα πρωταθλήτρια στη μείωση θανάτων από τροχαία την περίοδο 2010-2019

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 4 λεπτά

Τα κράτη της Βαλτικής, μαζί με την Ελλάδα και την Πορτογαλία, ήταν οι χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις στην ΕΕ, σύμφωνα την φετινή έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC Road Safety Performance Index – PIN).

Οι συγκεκριμένες χώρες και η Ελλάδα διακρίθηκαν σχετικά με την πρόοδο στη μείωση των θανάτων από τροχαία ατυχήματα στην Ευρώπη από το 2010.

Η Ελλάδα είναι η χώρα η χώρα της ΕΕ που είναι πλησιέστερα στον στόχο μείωση 44%, ακολουθούμενη από τη Λετονία με 40% και τη Λιθουανία με 39%. Η Νορβηγία, μια χώρα εκτός ΕΕ, μείωσε τον αριθμό των θανάτων κατά 49% από το 2010.

Γενικά όμως, η Ελλάδα συνεχίζει και καταγράφει την 8η χειρότερη επίδοση ανάμεσα στις 32 χώρες της μέτρησης, με 66 θανάτους ανά εκατομμύριο πληθυσμού το 2019, πολύ πάνω από τον μέσο όρο (51).

Όπως αναφέρεται στο ειδικό κεφάλαιο για την Ελλάδα: “το 2019, η Ελλάδα σημείωσε στασιμότητα στη μείωση των θανάτων από τους δρόμους σε σύγκριση με το επίπεδο του 2018. Ωστόσο, από το 2010, οι θάνατοι από τροχαία ατυχήματα μειώθηκαν κατά 44%, από 1.258 το 2010 σε 699 το 2019. 1.709 άτομα καταγράφηκαν ως σοβαρά τραυματίες στην Ελλάδα το 2010 σε σύγκριση με 636 το 2019, δηλαδή μείωση κατά 63%.

«Από το 2010, η Ελλάδα έχει καταγράψει την καλύτερη πρόοδο στη μείωση θανάτων από τροχαία σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Ενώ η οικονομική κρίση συνέβαλε σημαντικά σε αυτήν την εξέλιξη, οι ελληνικές αρχές εργάζονται επίσης για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Ένα μεγάλο μέρος του κύριου οδικού δικτύου της χώρας βελτιώθηκε σημαντικά και 2100 χιλιόμετρα αυτοκινητόδρομων λειτουργούσαν στο τέλος του 2017, από 750 χιλιόμετρα το 2007. Αρκετές τοπικές αρχές εφάρμοσαν σχέδια κινητικότητας και ασφάλειας της πόλης με επίκεντρο τη βελτίωση των υποδομών, καθώς και την ευαισθητοποίηση εκστρατείες. Επιπλέον, εισήχθησαν νέα πρόστιμα για παραβάσεις κυκλοφορίας στον Οδικό Κώδικα το 2018 και μια τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα το 2019 οδήγησε σε αυστηρότερες κυρώσεις για την οδήγηση με αλκοόλ», αναφέρει ο Γιώργος Γιαννής από το  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Η Εσθονία μάλιστα θα λάβει το βραβείο ETSC Road Safety Performance Index (PIN).  Αυτό το κράτος της Βαλτικής έχει τώρα ένα επίπεδο θνησιμότητας στους δρόμους (θάνατοι από οδούς ανά εκατομμύριο κατοίκους) συγκρίσιμο με εκείνο των Κάτω Χωρών – ένα αξιοσημείωτο επίτευγμα και μια αντανάκλαση σημαντικών επενδύσεων και στρατηγικής ηγεσίας για την οδική ασφάλεια εδώ και αρκετά χρόνια.

Η νέα ανάλυση δείχνει επίσης ότι δύο από τους παραδοσιακούς ηγέτες της Ευρώπης σχετικά με την οδική ασφάλεια: οι Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ παραμένουν σχετικά ασφαλείς σε σύγκριση με την οδική θνησιμότητα, είχαν περισσότερους θανάτους από τους δρόμους το 2019 από ό, τι το 2010.

Η Γαλλία, η Σουηδία και η Γερμανία έχουν επίσης δείξει απογοητευτική πρόοδο τα τελευταία εννέα χρόνια με μόνο μικρές μειώσεις των θανάτων.

Η Βουλγαρία και η Ρουμανία παραμένουν στις χειρότερες επιδόσεις της Ευρώπης από την άποψη της θνησιμότητας στους δρόμους και έχουν σημειώσει επίσης μειώσεις κάτω του μέσου όρου τα τελευταία χρόνια.

Η ΕΕ, και τα κράτη μέλη της, συμφώνησαν έναν στόχο μείωσης των θανάτων στους δρόμους κατά το ήμισυ κατά τη δεκαετία έως το 2020. Με ένα χρόνο να απομείνει έως ότου είναι διαθέσιμα πλήρη στοιχεία για το 2020, ο στόχος αυτός μάλλον θα χαθεί. Αυτό είναι πιθανό να συμβαίνει ακόμη και αν ληφθεί υπόψη η σημαντική μείωση των θανάτων από τροχαία ατυχήματα που σημειώθηκαν σε αρκετές χώρες τους τελευταίους μήνες ως αποτέλεσμα των πολιτικών κλειδώματος Covid-19, αναφέρει  το ΕΤSC.

Αναλυτικά, 22.650 άτομα έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους της ΕΕ το 2019, μείωση 3% σε σύγκριση με το 2018.

Από τις 32 χώρες που παρακολουθούνταν από το πρόγραμμα «Δείκτης Απόδοσης Οδικής Ασφάλειας (PIN)» του ETSC, 16 μείωσαν τους θανάτους στους δρόμους το 2019.

Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτεύχθηκαν από το Λουξεμβούργο με μείωση 39%, τη Σουηδία με 32%, την Εσθονία με 22% και την Ελβετία με 20%. Οι θάνατοι στους δρόμους αυξήθηκαν σε 12 χώρες, ενώ η πρόοδος σταμάτησε σε τέσσερις χώρες.

Από το 2010, οι χώρες της ΕΕ σημείωσαν συνολική μείωση των θανάτων κατά 24%, που ισοδυναμεί με μια μέση ετήσια μείωση 2,7%, ενώ απαιτείται μείωση κατά 6,7% από έτος σε έτος κατά την περίοδο 2010-2020 για να επιτευχθεί ο στόχος του 2020. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος, η ΕΕ των 27 θα χρειαστεί να μειώσει τον αριθμό των θανάτων από τροχαία ατυχήματα κατά 34,5% μεταξύ 2019 και 2020, κάτι μάλλον απίθανο.